Yrke teknisk kommunikatør

Tekniske kommunikatører utarbeider tydelige, konsise og profesjonelle meddelelser fra produktutviklere til brukere av produktene, for eksempel nettbasert hjelp, brukerhåndbøker, hvitbøker, spesifikasjoner og industrivideoer. For å gjøre dette analyserer de produkter, juridiske krav, markeder, kunder og brukere. De utvikler informasjons- og mediekonsepter, standarder, strukturer og støtte for programvareverktøy. De planlegger utarbeidelsen av innholdet og medieproduksjonsprosessen, utarbeider skriftlig, grafisk, filmatisk eller annet innhold, sørger for at dette blir formidlet gjennom ulike medier, lanserer informasjonsproduktene og mottar tilbakemeldinger fra brukerne.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Publiseringsstrategi

  Metoder, regler, medier og verktøy for offentliggjøring av innhold fra innholdsstyringssystemer i enkeltkilder eller på tvers av kilder.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Visuelle presentasjonsteknikker

  De visuelle representasjons- og interaksjonsteknikkene, som histogrammer, spredningsdiagrammer, overflatediagrammer, trekart og parallelle koordinatdiagrammer, som kan brukes til å presentere abstrakte numeriske og ikke-numeriske data for å styrke den menneskelige forståelsen av disse opplysningene.

 • Dokumentasjonstyper

  Egenskaper ved interne og eksterne dokumentasjonstyper som er tilpasset produktets livssyklus og bestemte typer innhold.

 • Risikoanalyse av produktbruk

  Metoder for å analysere produktrelaterte risikoer i mulige kundemiljø, deres omfang, konsekvenser og sannsynlige resultater for å redusere risiko ved hjelp av varselmeldinger, sikkerhetsinstrukser og vedlikeholdsstøtte.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Innholdsutviklingsprosesser

  Spesialteknikkene som brukes til å utforme, skrive, samle, ødelegge og organisere digitalt innhold, f.eks. tekst, grafikk og video til utgivelse.

Ferdigheter

 • Samle inn teknisk informasjon

  Bruke systematiske forskningsmetoder og kommunisere med relevante parter for å finne spesifikk informasjon og evaluere forskningsresultater for å vurdere informasjonens relevans, relaterte tekniske systemer og utviklinger.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Integrere innhold til utgangsmedier

  Samle inn og integrere medier og tekstinnhold til online- og offlinesystemer, for eksempel nettsteder, plattformer, applikasjoner og sosiale medier, for offentliggjøring og distribusjon.

 • Administrere innholdsmetadata

  Bruke metoder og prosedyrer for håndtering av innhold for å definere og bruke metadatakonsepter, som skapelsesdata, for å beskrive, organisere og arkivere innhold som dokumenter, video- og lydfiler, applikasjoner og bilder.

 • Gjennomføre kvalitetssikring av innhold

  Gjennomføre validering av innhold ved å vurdere formell og funksjonell kvalitet, anvendelighet og gjeldende standarder.

 • Utvikle dokumentasjon i henhold til juridiske krav

  Utarbeide profesjonelt skrevet innhold som beskriver produkter, bruk, komponenter, funksjoner eller tjenester i samsvar med lovfestede krav og interne eller eksterne standarder.

 • Sette sammen innhold

  Hente ut, velge og organisere innhold fra kilder i samsvar med kravene til produksjonsmedier, som trykt materiell, nettbaserte applikasjoner, plattformer, nettsteder og videoer.

 • Anvende verktøy for innholdsutvikling

  Bruke spesialiserte verktøy for innholdsutvikling, som systemer for innholds- og terminologibehandling, systemer for oversettelsesminner, språksjekkere og redigeringsprogrammer, for å generere, sette sammen og transformere innhold i tråd med angitte standarder.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Identifisere IKT-brukerbehov

  Fastslå behovene og kravene til IKT-brukere av et bestemt system ved hjelp av analysemetoder, for eksempel analyse av målgruppe.

 • Administrere informasjonskilder

  Identifisere relevante interne og eksterne informasjonskilder og leverandører. Organisere informasjonsarbeidsflyten og definere informasjonsleveranser.

 • Utvikle IKT-sikkerhetsinformasjon

  Opprette advarselsmeldinger, for eksempel dialogbokser, meldinger på stedet, varsler eller ballonger, som varsler brukeren om en tilstand som kan forårsake et problem i fremtiden, og gi sikkerhetsinformasjon i henhold til standarder ved bruk av internasjonale signalord.

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Anvende IKT-terminologi

  Bruke IKT-terminologi og farsjargong på en systematisk og konsekvent måte i dokumentasjon og kommunikasjon.

Source: Sisyphus ODB