Yrke transportsjef, innlandsfart

Transportsjefer, innlandsfart samordner administrasjon og transport i forbindelse med innlandsfart. De kontrollerer tilgjengelighet, samarbeider med kunder, administrerer budsjetter og har tilsyn med operasjoner fra et økonomisk perspektiv.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Europeisk klassifisering av indre farvann

  Forstå den europeiske klassifiseringen av indre farvann. Bruke moderne informasjonssystemer til å sammenligne dimensjonene til vannveiene til fartøyet.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Politivedtekter for indre farvann

  Forstå regler for vannvei, rettslige krav og relevante politiforskrifter. Håndtere og vedlikeholde bøyer, merkingssystemer og dag- og natt-tegn.

 • Miljøaspekter ved indre farvannstransport

  Vurdere økologiske aspekter ved driften av skip for å bruke fartøy på en effektiv og miljøvennlig måte. Forstå miljøaspektene ved fart på innlandsvannveier.

Ferdigheter

 • Unngå ikke-planlagt skipsvedlikehold

  Kontinuerlig kontrollere fartøyenes tilstand for å sikre tilfredsstillende resultater, overholdelse av regler og årlige kontroller.

 • Planlegge daglig skipsdrift

  Planlegge de daglige aktivitetene om bord i fartøyer, inkludert oppgaver som er knyttet til navigasjonssikkerhet, frakt, ballast, rengjøring og inspeksjon av tanker.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de ulike transportstedene der pakker ankommer, for å opprettholde et effektivt distribusjonssystem og sporingssystem for kunder.

 • Utføre analyse av skipsdata

  Innhente informasjon fra administrasjonsprogramvaren for et fartøy og krysshenvise den for å analysere dataene fra forskjellige synsvinkler. Analysere data og bruke skjønn som grunnlag for beslutningstaking.

 • Administrere sikkerhetsstandarder for innlands vanntransport

  Administrere og opprettholde sikkerhetsstandarder og -prosedyrer på feltet vanntransport på innlandet. Sørge for at alle forskrifter og standarder oppfylt før noe fartøy sendes av gårde. Kan også måtte fungere som medlem av en beredskapsgruppe.

 • Forberede revisjonsordninger for skip

  Planlegge og utarbeide fastsatte perioderevisjonsordninger for skip. Se for seg kravene og prosedyrene som skal iverksettes, og følge disse i nødvendige aktiviteter og tiltak.

 • Gjennomgå skipsdokumentasjon

  Gjennomgå skipsdokumentasjon knyttet til frakttillatelser, informasjon om folkehelse, besetningsmedlemmer og aktiviteter samt andre samsvarsbestemmelser.

 • Håndtere forsendelsespapirer

  Håndtere papirarbeid som inneholder opplysninger om forsendelser og som er knyttet til gods som skal sendes. Sikre at identifikasjonsopplysningene er fullstendige, synlige og i samsvar med alle forordninger. Kontrollere etiketter som viser produktantall, endelig bestemmelsessted og modellnumre.

 • Overvåke gyldigheten av skipssertifikater

  Kontrollere og overvåke gyldigheten av skipets sertifikat og andre offisielle dokumenter som skal medbringes om bord. Ha kunnskap og evne til å sikre gyldigheten av sertifikater og andre dokumenter som skal medbringes om bord.

 • Lese skipsdriftsdata

  Analysere og bruke skipsdata for å forebygge problemer.

 • Støtte utvikling av årsbudsjett

  Støtte utviklingen av årsbudsjettet ved å produsere grunnleggende data som definert av driftsbudsjettprosessen.

 • Ha tilgang til fraktpriser

  Ha tilgang til informasjon om fraktpriser og kunne sammenligne opplysninger på tvers av tilbydere. Bruke disse opplysningene til å lage tilbud til kunder.

 • Optimalisere utnyttelse av flåten

  Optimalisere utnyttelsen, synligheten, effektiviteten og lønnsomhet for flåten gjennom bruk av spesialprogramvare for skipsadministrasjon.

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevegelser på daglig basis ved å bruke informasjon fra sporingssystemer og proaktivt varsle kunder om hvor forsendelsene deres befinner seg.

 • Formidle fartøyskrav

  Gi råd for forvaltning av skip og skipsflåter angående krav for last, rengjøring av tanken, stabilitet og stress og hvordan man kan fortsette å oppfylle alle lovfestede krav for fartøyet på dette området.

 • Skille mellom ulike typer skip

  Gjenkjenne og navngi ulike skipstyper som er vanlig innen sjøtransport i Europa; forstå de ulike egenskaper, konstruksjonsmessige detaljer og tonnasje for ulike fartøyer.

 • Gjennomføre skip-til-land-operasjoner

  Gjennomføre skip-til-land-operasjoner og prosesser for å utveksle opplysninger som er påkrevd for fartøyoperasjoner.

 • Koble sammen data mellom alle innlands forretningsenheter

  Koble sammen data mellom alle divisjoner og forretningsenheter for innlandsfart – for eksempel havnedokking, skipsassistanse og forflytning med lekter – til transport med lekter og slepe- og sjøsettingstjenester på innlandsvannveier.

 • Administrere fartøyflåte

  Administrere en fartøyflåte som eies av et selskap; kjenne flåtens nøyaktige kapasitet, vedlikeholdskrav og offisielle lisenser som enten trengs eller allerede has.

 • Overvåke forendelsesrouting

  Organisere forsendelsen av lasten, også kalt «spedisjon». Ta hensyn til klientens instrukser og bestemme hvor det kan være nødvendig med faste ruter eller forskjellige ruter.

Source: Sisyphus ODB