Yrke transportsjef, innlandsfart

Transportsjefer, innlandsfart samordner administrasjon og transport i forbindelse med innlandsfart. De kontrollerer tilgjengelighet, samarbeider med kunder, administrerer budsjetter og har tilsyn med operasjoner fra et økonomisk perspektiv.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Europeisk klassifisering av indre farvann

  Forstå den europeiske klassifiseringen av indre farvann. Bruke moderne informasjonssystemer til å sammenligne dimensjonene til vannveiene til fartøyet.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Politivedtekter for indre farvann

  Forstå regler for vannvei, rettslige krav og relevante politiforskrifter. Håndtere og vedlikeholde bøyer, merkingssystemer og dag- og natt-tegn.

 • Miljøaspekter ved indre farvannstransport

  Vurdere økologiske aspekter ved driften av skip for å bruke fartøy på en effektiv og miljøvennlig måte. Forstå miljøaspektene ved fart på innlandsvannveier.

Ferdigheter

 • Unngå ikke-planlagt skipsvedlikehold

  Kontinuerlig kontrollere fartøyenes tilstand for å sikre tilfredsstillende resultater, overholdelse av regler og årlige kontroller.

 • Planlegge daglig skipsdrift

  Planlegge de daglige aktivitetene om bord i fartøyer, inkludert oppgaver som er knyttet til navigasjonssikkerhet, frakt, ballast, rengjøring og inspeksjon av tanker.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de ulike transportstedene der pakker ankommer, for å opprettholde et effektivt distribusjonssystem og sporingssystem for kunder.

 • Utføre analyse av skipsdata

  Innhente informasjon fra administrasjonsprogramvaren for et fartøy og krysshenvise den for å analysere dataene fra forskjellige synsvinkler. Analysere data og bruke skjønn som grunnlag for beslutningstaking.

 • Administrere sikkerhetsstandarder for innlands vanntransport

  Administrere og opprettholde sikkerhetsstandarder og -prosedyrer på feltet vanntransport på innlandet. Sørge for at alle forskrifter og standarder oppfylt før noe fartøy sendes av gårde. Kan også måtte fungere som medlem av en beredskapsgruppe.

 • Forberede revisjonsordninger for skip

  Planlegge og utarbeide fastsatte perioderevisjonsordninger for skip. Se for seg kravene og prosedyrene som skal iverksettes, og følge disse i nødvendige aktiviteter og tiltak.

 • Gjennomgå skipsdokumentasjon

  Gjennomgå skipsdokumentasjon knyttet til frakttillatelser, informasjon om folkehelse, besetningsmedlemmer og aktiviteter samt andre samsvarsbestemmelser.

 • Håndtere forsendelsespapirer

  Håndtere papirarbeid som inneholder opplysninger om forsendelser og som er knyttet til gods som skal sendes. Sikre at identifikasjonsopplysningene er fullstendige, synlige og i samsvar med alle forordninger. Kontrollere etiketter som viser produktantall, endelig bestemmelsessted og modellnumre.

 • Overvåke gyldigheten av skipssertifikater

  Kontrollere og overvåke gyldigheten av skipets sertifikat og andre offisielle dokumenter som skal medbringes om bord. Ha kunnskap og evne til å sikre gyldigheten av sertifikater og andre dokumenter som skal medbringes om bord.

 • Lese skipsdriftsdata

  Analysere og bruke skipsdata for å forebygge problemer.

 • Støtte utvikling av årsbudsjett

  Støtte utviklingen av årsbudsjettet ved å produsere grunnleggende data som definert av driftsbudsjettprosessen.

 • Ha tilgang til fraktpriser

  Ha tilgang til informasjon om fraktpriser og kunne sammenligne opplysninger på tvers av tilbydere. Bruke disse opplysningene til å lage tilbud til kunder.

 • Optimalisere utnyttelse av flåten

  Optimalisere utnyttelsen, synligheten, effektiviteten og lønnsomhet for flåten gjennom bruk av spesialprogramvare for skipsadministrasjon.

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevegelser på daglig basis ved å bruke informasjon fra sporingssystemer og proaktivt varsle kunder om hvor forsendelsene deres befinner seg.

 • Formidle fartøyskrav

  Gi råd for forvaltning av skip og skipsflåter angående krav for last, rengjøring av tanken, stabilitet og stress og hvordan man kan fortsette å oppfylle alle lovfestede krav for fartøyet på dette området.

 • Skille mellom ulike typer skip

  Gjenkjenne og navngi ulike skipstyper som er vanlig innen sjøtransport i Europa; forstå de ulike egenskaper, konstruksjonsmessige detaljer og tonnasje for ulike fartøyer.

 • Gjennomføre skip-til-land-operasjoner

  Gjennomføre skip-til-land-operasjoner og prosesser for å utveksle opplysninger som er påkrevd for fartøyoperasjoner.

 • Koble sammen data mellom alle innlands forretningsenheter

  Koble sammen data mellom alle divisjoner og forretningsenheter for innlandsfart – for eksempel havnedokking, skipsassistanse og forflytning med lekter – til transport med lekter og slepe- og sjøsettingstjenester på innlandsvannveier.

 • Administrere fartøyflåte

  Administrere en fartøyflåte som eies av et selskap; kjenne flåtens nøyaktige kapasitet, vedlikeholdskrav og offisielle lisenser som enten trengs eller allerede has.

 • Overvåke forendelsesrouting

  Organisere forsendelsen av lasten, også kalt «spedisjon». Ta hensyn til klientens instrukser og bestemme hvor det kan være nødvendig med faste ruter eller forskjellige ruter.

Source: Sisyphus ODB