Yrke veitransportsjef

Veitransportsjefer har tilsyn med daglige veitransportprosesser, leder prosesser og jobber for å innfri kundeforventninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Byveinett

  Byens veitransportnett med dets muligheter, begrensninger, flaskehalser og områdene som brukes mest.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Riksveinett

  Det nasjonale transportnettet med ruter, restriksjoner, overbelastning og forordninger.

 • Veitransportlovgivning

  Kjenne til transportforskriftene på regionalt, nasjonal og europeisk nivå i spørsmål knyttet til sikkerhets- og miljøkrav.

Ferdigheter

 • Fokusere på service

  Aktivt å se etter effektive måter å hjelpe mennesker på.

 • Koordinere transportflåte

  Koordinere og overvåke transportflåte i alle dens trafikkfunksjoner; opprettholde tjenestenivåer samtidig som kostnadene holdes nede.

 • Anvende miljøtiltak for veitransport

  Anvende Europakommisjonens strategier for å redusere utslipp av CO²; håndheve miljøtiltak for å sikre at reduksjonsmålene for utslipp av CO² blir oppfylt.

 • Utvikle effektive planer for logistikkoperasjoner

  Utarbeide og implementere planer for å øke effektiviteten og redusere avfallet under logistikkoperasjoner.

 • Analysere rapporter fra passasjerer

  Analysere rapporter som er innsendt av passasjerene (det vil si uforutsette hendelser som hærverk eller tyveri) for å ta strategiske avgjørelser.

 • Planlegge kjøretøyerstatning

  Planlegge og organisere erstatning av kjøretøy etter en gjennomgang av flåten; sørge for at den vanlige driften ikke blir påvirket.

 • Koordinere transportpersonellopplæring

  Koordinere personellopplæring i forbindelse med endring av ruter, tidsplaner eller nye prosedyrer de må følge når de utfører sine oppgaver.

 • Planlegge vedlikehold av kjøretøyflåten

  Vurdere det årlige programmet for vedlikehold av flåten. Utføre aktiviteter for vedlikehold av flåten uten å forstyrre den vanlige driften.

 • Ta uavhengige driftsbeslutninger

  Ta umiddelbare driftsbeslutninger etter behov, uten henvisning til andre, ved å ta hensyn til omstendighetene og eventuelle relevante prosedyrer og lovgivning. Selv bestemme hvilket alternativ som er den beste for en bestemt situasjon.

 • Analysere trafikkmønstre på veier

  Finne de mest effektive trafikkmønstrene på veien og de travleste tidene for å øke timeplanens effektivitet.

 • Analysere transportkostnader

  Identifisere og analysere transportkostnader, tjenestenivåer og tilgjengeligheten til utstyr, gi anbefalinger og gjennomføre forebyggende/korrigerende tiltak.

 • Sette transportmål

  Fastsette transportmål og sikre at ansatte og drift oppfyller målene sine.

 • Samarbeide med transportselskaper

  Etablere relasjoner med transportselskaper for å forhandle om gunstige avtaler for transport av varer og dyr.

 • Tilordne kjøretøyer i samsvar med krav

  Tilordne kjøretøyer etter en vurdering av behovet i lys av planlagt hyppighet og stedets struktur. Fastslå et egnet kjøretøy for den planlagte tjenesten.

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Administrere datamaskinbaserte styringssystemer for transportdrift

  Administrere digitale driftskontrollsystemer for å sikre dataoverføring mellom busser, overvåke sanntidsopplysninger om infrastruktur, trafikktilstander, trafikklys, kontrollere talemeldinger på busser og gi passasjerer opplysninger i sanntid.

 • Administrere kundeopplevelsen

  Overvåke, skape og ha oppsyn med kundenes opplevelse og oppfatning av merkevaren og tjenesten. Sørge for at kundene får en behagelig opplevelse, og behandle dem på en vennlig og høflig måte.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Koordinere veifraktoperasjoner

  Planlegge og koordinere veifrakt-, distribusjons- og passasjertransportoperasjoner; sikre at passasjerer og gods når destinasjonen sin på en trygg måte i rett tid.

Source: Sisyphus ODB