Yrke viltforvalter

Viltforvaltere administrerer leveområder og viltpopulasjon i et definert område.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matsikkerhet knyttet til viltkjøtt

  Forstå prosedyrer for matsikkerhet og nasjonale krav som gjelder for kjøtt fra viltlevende dyr.

 • Forstå viltarter

  Forstå biologi og økologi for aktuelle viltarter, inkludert viltfugler, hjort og fiskerier.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

Ferdigheter

 • Administrere viltforvaltningsplaner

  Utvikle, forvalte og overvåke viltforvaltningsplaner for å sikre at viltbestanden er stor nok, f.eks. av hjort, fasan, rapphøne og rype.

 • Vedlikeholde viltutstyr

  Reparere viltutstyr, bygninger og innhegninger. Rengjøre skytevåpen etter bruk.

 • Styre produksjonen av viltkjøtt for menneskelig konsumpsjon

  Bidra til hygienisk håndtering av dødt vilt. Inspisere viltskrotter for å kontrollere at de er egnet for konsum. Sørge for at viltkjøtt håndteres, lagres og sendes på en hygienisk måte og i samsvar med lovfestede krav.

 • Organisere viltskyting

  Planlegge og organisere jakt og fiske.

 • Avle opp vilt

  Avle opp og stelle ungt vilt i samsvar med en produksjonsplan for vilt.

 • Eliminere rovdyr

  Kontrollere rovdyr, for eksempel rever, kråker og rotter, ved å skyte eller fange dem.

 • Administrere habitater til fordel for vilt

  Utvikle og anvende en plan for habitatforvaltning.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Beskytte vilt

  Hindre ulovlig jakt ved å patruljere området om natten.

Source: Sisyphus ODB