Zawód Architekt budowlany

Architekt budowlany
Credits: Shutterstock.com

Architekt budowlany planuje i tworzy projekty budowli i renowacji budynków handlowych, przemysłowych, mieszkalnych i biurowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania architekt budowlany

 • Konsultuje się z klientami lub innymi osobami (takimi jak przedstawiciele samorządu, architekci przestrzeni itp.) w celu uzyskania odpowiednich informacji, dotyczących np.: kosztów, oraz wymagań funkcjonalnych i przestrzennych.
 • Przeprowadza badania wykonalno ści projektu i przygotowuje analizę finansową jego wykonania.
 • Tworzy i rozwija projekty budów oraz renowacji budynków.
 • Projektuje otoczenie budynków.
 • Przygotowuje szkice, rysunki w skali, modele itp., używając np. komputera z odpowiednim oprogramowaniem (CAD).
 • Przygotowuje plan prac budowlanych.
 • Koordynuje i zarządza projektem budowli.
 • Reprezentuje klientów w zawieraniu umów dotyczących budowy.
 • Przygotowuje i nadzoruje tworzenie umowy budowy.
 • Sprawdza i nadzoruje budowę.
 • Ocenia projekty.
 • Doradza w zakresie projektu np. w odniesieniu do prawa budowlanego i stylu architektury.

Powiązane zawody budownictwo, przemysł budowlany

 • Bezpośredni przełożony robotników budowlanych
 • Budowniczy domów z materiałów tradycyjnych
 • Inspektor budowlany
 • Kierownik projektu w budownictwie publicznym
 • Kierownik robót budowlanych
 • Kontrahent konstrukcji
 • Kontroler ilosci
 • Monter-konstruktor budynków prefabrykowanych
 • Murarz
 • Murarz, specjalista od układania bloczków betonowych
 • Murarz, specjalista od układania cegieł
 • Piaskarz dekorator szkła
 • Planista robót budowlanych
 • Pomocnik robót budowlanych
 • Pracownik nakłądający kit
 • Pracownik robót remontowych
 • Pracownik rozbiórki budynków
 • Projektant konstrukcji
 • Projektant miasta
 • Robotnik stawiający ogrodzenia
 • Spawacz
 • Specjalista od izolacji
 • Specjalista od robót metalowych

Source: Sisyphus ODB