Zawód Inżynier konstrukcji budowlanych

Inżynier konstrukcji budowlanych
Credits: Shutterstock.com

Inżynier konstrukcji budowlanych wykonuje obowiązki obejmujące planowanie, projektowanie oraz przeglądanie konstrukcji i konserwacji struktury budynków.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania inżynier konstrukcji budowlanych

 • Dokonuje wstępnego rozpoznania, np. poprzez sprawdzenie miejsca budowy.
 • Konsultuje się z klientami lub innymi osobami (takimi jak przedstawiciele samorządu, inżynierowie itp.) w celu uzyskania niezbędnych informacji.
 • Projektuje szkielet budynku.
 • Tworzy plan budowy zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami.
 • Doradza klientom i innym osobom zainteresowanym, np. odno śnie materiałów i metod wykonania.
 • Przygotowuje szkice, rysunki w skali itp. używając np. komputera (CAD).
 • Opisuje wymagania materiałowe.
 • Ocenia i łączy ze sobą plany prac oraz projekty przygotowane przez innych.
 • Negocjuje np. koszty i harmonogram, z wykonawcami prac budowlanych.
 • Koordynuje i kieruje przygotowaniem i wykonaniem projektów budowli.
 • Kontroluje i nadzoruje wszystkie etapy budowy.
 • Na miejscu budowy koordynuje prace, monitoruje postępy oraz sprawdza zgodno ść ze standardami okre ślonymi w projekcie.

Powiązane zawody inżynieria

 • Inżynier środowiska
 • Inżynier BHP
 • Inżynier chemik
 • Inżynier ciepłownik
 • Inżynier elektronik
 • Inżynier elektryk
 • Inżynier hydrauliki
 • Inżynier logistyki
 • Inżynier lotnictwa
 • Inżynier lotnictwa i kosmonautyki
 • Inżynier materiałoznawstwa
 • Inżynier mechanik
 • Inżynier ochrony wody i rekultywacji terenu
 • Inżynier okrętowy
 • Inżynier organizacji produkcji
 • Inżynier planowania
 • Inżynier pogłębiania
 • Inżynier produkcji
 • Inżynier samochodowy
 • Inny inżynier specjalista
 • Kierownik działu instalacji i naprawiania
 • Kierownik działu techniczny
 • Kierownik inżynieryjny
 • Rzecznik patentowy

Source: Sisyphus ODB