Zawód Marynarz

Marynarz
Credits: Shutterstock.com

Marynarz obserwuje przestrzeń przed statkiem w celu wykrycia ewentualnych przeszkód, mierzy głębokość wody, steruje statkiem i obsługuje urządzenia alarmowe zgodnie z poleceniami kapitana, bosmana lub pilota. Rozkłada, montuje, remontuje i przechowuje urządzenia do obsługi ładunku, olinowanie, urządzenia napędowe. Wykonuje różnego rodzaju prace konserwacyjne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania marynarz

 • Pełni wartę na pomoście lub na dziobie statku, gdzie wykonuje wydawane polecenia w celu uniknięcia przeszkód i lokalizowania obiektów nawigacyjnych takich jak boje i latarnie.
 • Informuje oficera na mostku o dostrzeżonych statkach, znakach nawigacyjnych lub niebezpieczeństwie.
 • Ładuje i rozładowuje oraz zabezpiecza ładunek na statku.
 • Steruje statkiem słuchając poleceń oficera, podąża określonym kursem lub informuje sternika o wybranym kursie.
 • Stoi przy sterze w sytuacji gdy statek jest kierowany przez automatycznego pilota i weryfikuje poprawność obranego kursu używając do tego kompasu.
 • Obsługuje liny, cumy, trapy i drabiny podczas operacji cumowania i odcumowywania statku.
 • Pełni wartę przy trapie by zapobiec wejściu na pokład niepożądanych osób w sytuacji gdy statek przebywa w porcie.
 • Obsługuje, konserwuje i naprawia wyposażenie i urządzenia pokładowe (np. kołowrotki, dźwigi, bomy ładunkowe, olinowanie, urządzenia przeciwpożarowe itp.).
 • Usuwa rdzę i maluje burty statku i konstrukcje pokładowe oraz asystuje przy konserwacji i naprawach silnika i urządzeń mechanicznych.
 • Sprawdza łodzie ratunkowe i ich wyposażenie, przy pomocy kołowrotka podnosi i obniża zawieszenie łodzi i pełni rolę załogi łodzi w przypadku niebezpieczeństwa.
 • Dba o czystość pokładu i pomieszczeń, czyści zbiorniki na czystą wodę, balast i paliwo oraz przegrody do przechowywania ładunku.
 • Zawiesza i zwija flagi.

Powiązane zawody usługi pomocnicze (wewnętrznych)

 • Autor tekstów technicznych
 • Działalność rachunkowo-księgowa
 • Geodeta
 • Ilustrator techniczny
 • Kartograf
 • Kierownik działu finansowego
 • Kierownik działu kadr
 • Kierownik działu marketingu
 • Kierownik działu PR
 • Kierownik działu reklamy
 • Kierownik działu sprzedaży
 • Kierownik działu zakupów
 • Kierownik produkcji lub kierownik operacyjny
 • Kosztorysant
 • Kupiec
 • Planista ds. personelu
 • Pracownik administracji oświaty
 • Pracownik dorywczy
 • Pracownik działu PR
 • Pracownik firmy cateringowej
 • Pracownik logistyki
 • Przedstawiciel handlowy
 • Przedstawiciel handlowy, pozostałe produkty
 • Przedstawiciel handlowy, produkty rolne
 • Przedstawiciel handlowy, produkty techniczne
 • Recepcjonysta
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. pozyskiwania funfuszy
 • Specjalista ds. zakupu produktów rolnych
 • Specjalista ds. zakupu produktów technicznych
 • Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji
 • Technik wsparcia użytkowników IT
 • Urzędnik ds. logistiki transportu
 • Urzędnik ds. reklamy
 • Urzędnik ds. transportu

Source: Sisyphus ODB