Zawód Nauczyciel szkoły średniej

Nauczyciel szkoły średniej
Credits: Shutterstock.com

Nauczyciel szkoły średniej naucza uczniów w publicznej lub prywatnej szkole średniej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania nauczyciel szkoły średniej

 • Przygotowuje program kursu zawierający plan i zawartość wykładów, pokazów, dyskusji grupowych i seminariów.
 • Przygotowuje materiały do kursu, takie jak sylabusy, zadania, materiały drukowane oraz egzaminy.
 • Przygotowuje spotkania grup (np. wykłady, pokazy, seminaria, zajęcia w laboratorium)
 • Naucza studentów używając różnych metod.
 • Utrzymuje porządek i dyscyplinę w klasie.
 • Ocenia prace uczniów, takie jak egzaminy, zadania i prace pisemne.
 • Ocenia i przygotowuje raporty na temat pracy i zachowania studentów.
 • Śledzi rozwój zachodzący w dziedzinie stanowiącej jego specjalizację, np. poprzez czytanie bieżącej literatury, rozmowy z kolegami lub uczestniczenie w konferencjach.
 • Uczestniczy w zebraniach nauczycielskich i konsultuje z innymi nauczycielami sprawy związane z kształceniem.
 • Uczestniczy wraz z uczniami i ich rodzicami w przedsięwzięciach dotyczących życia szkoły.
 • Ocenia i w razie potrzeby poprawia programy zajęć oraz materiały i metody służące do ich przeprowadzenia.

Powiązane zawody nauczanie na poziomie ponadpodstawowym

 • Inny nauczyciel szkoły średniej
 • Kierownik szkoły średniej
 • Nauczyciel w szkole średniej, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Nauczyciel w szkole średniej, nauka i opieka społeczna
 • Nauczyciel w szkole średniej, nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Nauczyciel w szkole średniej, ogólny
 • Nauczyciel w szkole średniej, pedagogia i szkolenia nauczyciela
 • Nauczyciel w szkole średniej, przedmioty ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Nauczyciel w szkole średniej, przedmioty prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Nauczyciel w szkole średniej, przedmioty rolnicze
 • Nauczyciel w szkole średniej, przedmioty techniczne
 • Nauczyciel w szkole średniej, sprawności językowe, historia
 • Nauczyciel w szkole średniej, zdrowia i opieka społeczna

Source: Sisyphus ODB