Zawód Projektant stron

Projektant stron
Credits: Shutterstock.com

Projektant stron internetowych projektuje i rozwija aplikacje i strony internetowe. Tworzy i okre śla parametry techniczne. Zarządza zawarto ścią, tworzeniem, odnawianiem i zmienianiem stron internetowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania projektant stron

 • Tworzy projekt strony uwzględniający budżet, aspekty techniczne tj. wyposażenie, wymagania dotyczące funkcjonowania; oraz prawne; dostępno ść i ochrona praw użytkowników; a także analizuje potrzeby użytkowników w celu okre ślenia ich wymagań.
 • Tworzy strukturę strony internetowej.
 • Opracowuje system interakcji lub diagramy kolejnych sekwencji.
 • Wybiera język(i) programowania.
 • Buduje strony internetowe używając języka programowania oraz urządzeń i oprogramowania służących do tworzenia zawarto ści oraz zarządzania stronami.
 • Zapisuje, tworzy i edytuje zawarto ść strony internetowej.
 • Kieruje osobami opracowującymi zawarto ść strony.
 • Bada, dokumentuje, ocenia i wybiera alternatywne rozwiązania dotyczące konstrukcji strony internetowej oraz wykorzystywanej technologii.
 • Wprowadza i testuje strony internetowe.
 • Od świeża strony internetowe.

Powiązane zawody internet

 • Administrator sieci, administrator stron www
 • Diennikarz internetowy
 • Programista usług sieciowych
 • Technik sieciowy

Source: Sisyphus ODB