Zawód Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji

Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji
Credits: Shutterstock.com

Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji utrzymuje budynki w czysto ści i porządku. Wykonuje zadania związane ze sprzątaniem, takie jak: mycie podłóg, czyszczenie dywanów, ścian, okien oraz wynoszenie śmieci.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji

 • Ocenia stan powierzchni która ma być posprzątana i wybiera odpowiednie metody (np. zmiatanie, mycie, odkurzanie, pranie, polerowanie).
 • Przygotowuje plany pracy ustalając czas i czynno ści.
 • Dobiera i przygotowuje odpowiedni sprzęt i środki chemiczne, ustawia drabiny.
 • Przygotowuje odpowiednie mieszanki płynów do sprzątania, rozcieńczając środki chemiczne w wodzie według okre ślonej procedury.
 • Sprząta podłogi, korytarze, schody, poczekalnie, czy ści dywany i wykładziny, wynosi śmieci.
 • Myje okna, szklane powierzchnie, lustra używając w tym celu odpowiedniego sprzętu i środków czysto ści.
 • Identyfikuje zabrudzone i zaplamione powierzchnie, opisuje i wymienia/czy ści je.
 • Informuje przełożonych o potrzebie dokonania napraw.
 • Zgłasza potrzebę dokonania zakupu potrzebnego sprzętu i środków czysto ści.
 • Utrzymuje w należytym porządku sprzęt używany do sprzątania.

Powiązane zawody usługi pomocnicze (wewnętrznych)

 • Autor tekstów technicznych
 • Działalność rachunkowo-księgowa
 • Geodeta
 • Ilustrator techniczny
 • Kartograf
 • Kierownik działu finansowego
 • Kierownik działu kadr
 • Kierownik działu marketingu
 • Kierownik działu PR
 • Kierownik działu reklamy
 • Kierownik działu sprzedaży
 • Kierownik działu zakupów
 • Kierownik produkcji lub kierownik operacyjny
 • Kosztorysant
 • Kupiec
 • Marynarz
 • Planista ds. personelu
 • Pracownik administracji oświaty
 • Pracownik dorywczy
 • Pracownik działu PR
 • Pracownik firmy cateringowej
 • Pracownik logistyki
 • Przedstawiciel handlowy
 • Przedstawiciel handlowy, pozostałe produkty
 • Przedstawiciel handlowy, produkty rolne
 • Przedstawiciel handlowy, produkty techniczne
 • Recepcjonysta
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. pozyskiwania funfuszy
 • Specjalista ds. zakupu produktów rolnych
 • Specjalista ds. zakupu produktów technicznych
 • Technik wsparcia użytkowników IT
 • Urzędnik ds. logistiki transportu
 • Urzędnik ds. reklamy
 • Urzędnik ds. transportu

Source: Sisyphus ODB