Zawód Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji

Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji
Credits: Shutterstock.com

Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji utrzymuje budynki w czysto ści i porządku. Wykonuje zadania związane ze sprzątaniem, takie jak: mycie podłóg, czyszczenie dywanów, ścian, okien oraz wynoszenie śmieci.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji

 • Ocenia stan powierzchni która ma być posprzątana i wybiera odpowiednie metody (np. zmiatanie, mycie, odkurzanie, pranie, polerowanie).
 • Przygotowuje plany pracy ustalając czas i czynno ści.
 • Dobiera i przygotowuje odpowiedni sprzęt i środki chemiczne, ustawia drabiny.
 • Przygotowuje odpowiednie mieszanki płynów do sprzątania, rozcieńczając środki chemiczne w wodzie według okre ślonej procedury.
 • Sprząta podłogi, korytarze, schody, poczekalnie, czy ści dywany i wykładziny, wynosi śmieci.
 • Myje okna, szklane powierzchnie, lustra używając w tym celu odpowiedniego sprzętu i środków czysto ści.
 • Identyfikuje zabrudzone i zaplamione powierzchnie, opisuje i wymienia/czy ści je.
 • Informuje przełożonych o potrzebie dokonania napraw.
 • Zgłasza potrzebę dokonania zakupu potrzebnego sprzętu i środków czysto ści.
 • Utrzymuje w należytym porządku sprzęt używany do sprzątania.

Powiązane zawody usługi pomocnicze (wewnętrznych)

 • Autor tekstów technicznych
 • Działalność rachunkowo-księgowa
 • Geodeta
 • Ilustrator techniczny
 • Kartograf
 • Kierownik działu finansowego
 • Kierownik działu kadr
 • Kierownik działu marketingu
 • Kierownik działu PR
 • Kierownik działu reklamy
 • Kierownik działu sprzedaży
 • Kierownik działu zakupów
 • Kierownik produkcji lub kierownik operacyjny
 • Kosztorysant
 • Kupiec
 • Marynarz
 • Planista ds. personelu
 • Pracownik administracji oświaty
 • Pracownik dorywczy
 • Pracownik działu PR
 • Pracownik firmy cateringowej
 • Pracownik logistyki
 • Przedstawiciel handlowy
 • Przedstawiciel handlowy, pozostałe produkty
 • Przedstawiciel handlowy, produkty rolne
 • Przedstawiciel handlowy, produkty techniczne
 • Recepcjonysta
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. pozyskiwania funfuszy
 • Specjalista ds. zakupu produktów rolnych
 • Specjalista ds. zakupu produktów technicznych
 • Technik wsparcia użytkowników IT
 • Urzędnik ds. logistiki transportu
 • Urzędnik ds. reklamy
 • Urzędnik ds. transportu

Source: Sisyphus ODB