Yrke 3D-animatör

3D-animatörer ansvarar för animering av 3D-modeller över föremål, virtuella miljöer, layouter, figurer och virtuella 3D-animerade aktörer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Animeringsprinciper

  Principerna för 2D och 3D-animering, t.ex. kroppsrörelse, kinematik, overshoot, förutseende, squash och stretch.

 • 3D-belysning

  Arrangemanget eller den digitala effekten som simulerar belysningen i en 3D-miljö.

 • Partikelanimering

  Området av partikelanimering, en animeringsteknik där stora mängder av grafiska föremål används för att simulera fenomen såsom lågor, explosioner och ”fuzzy fenomen” som är svåra att återge med hjälp av konventionella metoder för rendering.

 • 3D-texturering

  Processen då en viss typ av yta appliceras på en 3D-bild.

Färdigheter

 • Använda 3D-grafikprogram

  Använda grafiska IKT-verktyg, t.ex Autodesk Maya och Blender, som möjliggör digital redigering, modellering, återgivning och komposition av grafik. Dessa verktyg arbetar utifrån matematiska framställningar av tredimensionella föremål.

 • Skapa 3D-karaktärer

  Utveckla 3D-modeller genom att omvandla och digitalisera tidigare utformade karaktärer med användning av specialiserade 3D-verktyg

 • Tillämpa 3D-avbildningsteknik

  Implementera olika tekniker, t.ex. digital skulptering, kurvmodellering och 3D-skanning, för att skapa, redigera, bevara och använda 3D-bilder såsom punktmolndata, 3D-vektormodeller och 3D-ytmodeller.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Skapa 3D-miljöer

  Utveckla en datorgenererad 3D-återgivning av en miljö såsom simulerad miljö där användarna interagerar.

 • Skapa 3D-bilder

  Använda specialverktyg för att omvandla 3D-rammodeller till 2D-bilder med 3D-fotorealistiska effekter eller icke-fotorealistisk återgivning på en dator.

 • Rigga 3D-karaktärer

  Framställa ett skelett (bestående av ben och leder) bundet till ett 3D-nät som möjliggör att böja 3D-karaktären i önskade positioner med hjälp av specialiserade IKT-verktyg.

 • Animera organiska former i 3D

  Animera digitala 3D-modeller av organiska former såsom karaktärers känslor eller ansiktsrörelser och överföra dem till en digital 3D-miljö.

Source: Sisyphus ODB