Yrke 3D-tekniker

3D-tekniker bistår vid projektering och programmering av diverse produkter från proteser till 3D-miniatyrer. De kan även tillhandahålla underhåll av 3D-utskriftsteknik, kontrollera 3D-konvertering för kunders räkning och testa 3D-utskrift. De kan även reparera, underhålla och rengöra 3D-skrivare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tryckmaterial

  Material såsom papper, film, metallfolier och glas på vilka texter eller bilder kan tryckas genom att applicera bläck med direkttryck eller genom mellanliggande valsar.

 • Tryck med storskaliga maskiner

  Metoder, processer och begränsningar inom tryckning med maskiner som producerar stora mängder och storlekar av grafiska tryckmaterial.

 • Underhåll av tryckmaskiner

  Underhållsrutiner och teknik för maskiner som producerar grafiskt material.

 • Trycktekniker

  Metoder och processer som används för att reproducera text och bilder med hjälp av ett huvudschema eller en mall, t.ex. boktryck, gravyrtryck och lasertryck.

 • 3D-utskriftsprocess

  Processen för att reproducera 3D-föremål med 3D-utskriftsteknik.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Underhåll och reparation

  Bevarande och återställande av produkter och system samt metoder och logistik för detta.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • 3D-modellering

  Utveckling av en matematisk framställning av föremåls tredimensionella ytor genom en specialiserad programvara. Produkten kallas 3D-modell. Den kan visas som en tvådimensionell bild genom en process som kallas 3D-rendering eller användas i en datorsimulering. Modellen kan också skapas fysiskt med hjälp av 3D-skrivare.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Använda tryckpressar

  Använda maskiner för olika typer av tryckta dokument, justera typsnitt, pappersstorlek och vikt. Detta möjliggör en korrekt placering av uppstaplar och nedstaplar.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Använda 3D-grafikprogram

  Använda grafiska IKT-verktyg, t.ex Autodesk Maya och Blender, som möjliggör digital redigering, modellering, återgivning och komposition av grafik. Dessa verktyg arbetar utifrån matematiska framställningar av tredimensionella föremål.

 • Ge kunder råd om tekniska möjligheter

  Rekommendera tekniska lösningar, inklusive system, till kunden inom ramen för ett projekt.

 • Ta fram designspecifikationer

  Ange designspecifikationer såsom material och delar som ska användas samt utarbeta en kostnadsberäkning.

Source: Sisyphus ODB