Yrke CAD-operatör

CAD-operatörer använder datormaskinvara och programvara för att införa tekniska mått i datorstödda konstruktionsritningar. CAD-operatörer ser till att alla ytterligare aspekter av de bilder som skapas på produkterna är exakta och realistiska. De beräknar även den nödvändiga materialmängden för tillverkning av produkterna. Senare behandlas den slutliga digitala konstruktionen med datorstödda tillverkningsmaskiner som framställer den färdiga produkten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Haskell

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Haskell.

 • MATLAB

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i MATLAB.

 • Swift (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Swift.

 • JavaScript

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i JavaScript.

 • C#

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i C#.

 • ASP.NET

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i ASP.NET.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ är en uppsättning programvaruutvecklingsverktyg för att skriva program, till exempel kompilatorer, felsökningsprogram, kodredigerare, kodsammandrag, som förpackas i ett enhetligt användargränssnitt. Det utvecklas av programvaruföretaget Microsoft.

 • Assembly (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Assembly.

 • Erlang

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Erlang.

 • PHP

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i PHP.

 • Common Lisp

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Common Lisp.

 • TypeScript

  Teknik och principer för utveckling av mjukvara, såsom analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigm i TypeScript.

 • Smalltalk (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Smalltalk.

 • Scala

  Tekniker och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer i Scala.

 • APL

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i APL.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i OpenEdge Advanced Business Language.

 • Ruby (datorprogrammering)

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Ruby.

 • Groovy

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Groovy.

 • Java (datorprogrammering)

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Java.

 • VBScript

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i VBScript.

 • Visual Basic

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Visual Basic.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Perl

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Perl.

 • SAS language

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer, i SAS-språket.

 • CoffeeScript

  Teknik och principer för utveckling av mjukvara, till exempel analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i CoffeeScript.

 • AJAX

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i AJAX.

 • SAP R3

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i SAP R3.

 • COBOL

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i COBOL.

 • C++

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i C++.

 • Datorprogrammering

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

 • Geometri

  Matematiskt område som rör frågor om form, storlek, formers relativa positioner och egenskaper hos utrymmen.

 • Trigonometri

  Ett område inom matematiken där förhållandena mellan vinklar och trianglars längd undersöks.

 • ABAP

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i ABAP.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Lisp

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Lisp.

 • Pascal (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Pascal.

 • Scratch (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Scratch.

 • R

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i R.

 • ML (datorprogrammering)

  Tekniker och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigm i ML.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Objective-C

  Teknik och principer för mjukvaruutveckling, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Objective-C.

 • Prolog (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Prolog.

 • Python (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Python.

Färdigheter

 • Använda programvara för datorstödd tillverkning

  Använda program för datorstödd tillverkning (CAM) för att styra maskiner och verktygsmaskiner för skapande, förändring, analys eller optimering som en del av tillverkningsprocesser för arbetsstycken.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Använda automatisk programmering

  Använda specialiserade programvaruverktyg för att generera datorkod från specifikationer, t.ex. diagram, strukturerad information eller andra metoder för att beskriva funktioner.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Utarbeta AutoCAD-ritningar

  Utarbeta kommunala utföranderitningar med hjälp av AutoCAD.

Source: Sisyphus ODB