Yrke ansvarig för fettrening

Ansvariga för fettrening använder syratankar och utrustning för separering av oönskade komponenter från oljor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Reningsprocess för animaliskt fett

  Process för rening av animaliska fetter vari animaliska fetter bearbetas genom upprepad smältning över vatten eller blekning med kemikalier för att avlägsna små fasta partiklar.

 • Härdningsmetoder för matoljor

  Härdningsmetoder för olika oljor som minskar mättnad och påverkar de fysiska egenskaperna såsom smältpunkt och smak.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Matfetts och matoljors ursprung

  Skillnaden mellan matfetter som härstammar från djur och vegetabiliska oljor.

Färdigheter

 • Kontrollera oljeflöden

  Justera styrenheter för att reglera flödet av oljor genom rörledningar och tankar.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Kontrollera materialflöden vid oljebearbetning

  Justera flödeshastigheten för väte, ånga, luft och vatten till omvandlaren. Väga och tillsätta angivna mängder av katalysatorer och andra kemikalier för härdning av oljor eller fetter.

 • Kontrollera sensoriska parametrar hos oljor och fetter

  Kontrollera de sensoriska parametrarna för olivoljor, fröoljor och matfetter såsom smak, lukt och känsla vid beröring.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Raffinera matoljor

  Raffinera matoljor för att göra dem lämpliga som livsmedel. Avlägsna föroreningar och toxiska ämnen genom processer som blekning, deodorisering och kylning.

 • Sköta syrningstankar

  Sköta syrningstankar och -utrustning för att separera oönskade främmande ämnen från oljor.

 • Bedöma kvalitetsegenskaper hos livsmedelsprodukter

  Bedöma kvaliteten på livsmedelsprodukter med avseende på de viktigaste egenskaperna (t.ex. fysiska, sensoriska, kemiska, tekniska osv.) av råvaror, halvfärdiga produkter och färdiga produkter.

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • Tvätta oljor

  Tvätta oljor för att minska mängden av tvål som blir kvar i oljan efter den första raffineringsstadiet. Värma upp oljan till rätt temperatur och tillsätta en viss mängd tvättvatten som blandas i oljan med hjälp av en dynamisk blandare. Använda flödesmätaren för varmvatten och den elektropneumatiska mätventilen.

 • Koka vatten

  Koka vatten i stora mängder för att utföra förfaranden för tillverkning av livsmedelsprodukter (t.ex. mandelpolering).

 • Sköta öppna värmepannor

  Sköta öppna värmepannor som värms upp med direkt låga för uppvärmning av olja i reningssyfte.

 • Bedöma oljors hårdhet

  Bedöma prover för att säkerställa att hårdheten hos oljor överensstämmer med specifikationerna.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Filtrera matoljor

  Filtrera olja som en av processerna för oljeutvinning. Pumpa olja, med hjälp av t.ex. silar eller dukar, och följa hälso- och säkerhetsföreskrifterna.

 • Sköta omrörningsmaskin

  Sköta omrörningsmaskin och se till att omrörningen sker jämnt.

Source: Sisyphus ODB