Yrke ansvarig för kolsyremaskin

Ansvariga för kolsyremaskin utför karbonisering av drycker.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Karboneringsmetoder

  Processen för att lösa upp koldioxid i en vätska, vanligtvis under högt tryck, och olika karboneringsmetoder såsom flasklagring (aptering), spundning, skumning och tvingad karbonering. Kunna använda dessa tekniker i enlighet med produktionskrav och den koldioxidhalt som krävs.

Färdigheter

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Sköta gasutrustning för drycker

  Sköta gasutrustning för drycker, vilken vanligtvis utgörs av en maskin kopplad till en gasanordning.

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Kolsyra drycker

  Utföra processer för att kolsyra drycker genom infusion av koldioxid vid högt tryck för att framställa kolsyrade drycker såsom läsk, mousserande viner och andra drycker.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Kontrollera kolsyrenivåer

  Kontrollera temperatur och tryck för att uppnå angivna kolsyrenivåer i drycker.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Sköta korkningsmaskin

  Sköta en korkningsmaskin för att se till att produkten bevaras med hänseende till karaktär och ideala förhållanden.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB