Yrke ansvarig för tuggummimaskin

Ansvariga för tuggummimaskin hanterar maskiner som blandar tuggummibas med socker eller sötningsmedel. De följer rutiner för att placera tuggummibasen i behållare och leda den till blandare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Kemiska egenskaper hos socker

  Kemiska aspekter och sammansättning av socker för att ändra recept och ge kunder en njutningsupplevelse.

Färdigheter

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Kontrollera kokmaskiner med öppen låga

  Kontrollera kokmaskiner med öppen låga, ångsäkrade vattenkokare, partikokare eller tryckkokare för att tillreda tuggummi, godis och andra konfektyrvaror enligt recept.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Ta emot råvaruleveranser

  Hantera mottagandet av råvaror. Ta emot råmaterial från leverantörerna. Kontrollera kvalitet och noggrannhet och förflytta varorna till lagret. Se till att råvarorna förvaras på rätt sätt till dess att produktionsavdelningen får användning för dem.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • övervaka gummiflöde

  Övervaka gummiflödet från blandare till maskinbinge.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB