Yrke antropolog

Antropologer undersöker alla aspekter av människors liv. De studerar historiska civilisationer och deras sätt att organisera sig. De försöker analysera olika människors fysiska, samhälleliga, språkliga, politiska, ekonomiska, filosofiska och kulturella aspekter. Syftet med deras studier är att förstå och beskriva mänsklighetens historia och lösa aktuella samhällsproblem. De forskar utifrån olika perspektiv, till exempel filosofisk antropologi.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Deltagande observation

  Empirisk forskning vars syfte är att under en lång tid bli nära förtrogen med en viss grupp av individer och deras principer, idéer, övertygelser och beteenden genom intensiv samverkan med samhället i deras kulturmiljö. Detta omfattar direkta observationer, intervjuer, deltagande i gruppen, o.s.v.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Antropologi

  Studie av människors utveckling och beteende.

Färdigheter

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Studera kulturer

  Studera och internalisera en kultur som inte är din egen för att verkligen förstå dess traditioner, regler och hur den fungerar.

 • Observera mänskligt beteende

  Göra detaljerade anteckningar och samtidigt iaktta hur människor interagerar med och reagerar på varandra samt på föremål, koncept, idéer, trosuppfattningar och system för att upptäcka mönster och trender.

 • Studera mänskligt beteende

  Analysera, studera och beskriva mänskligt beteende, undersöka orsakerna till att individer och grupper beter sig som de gör och identifiera mönster i syfte att förutsäga framtida beteende.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB