Yrke artistbokare

Artistbokare arbetar med artister (eller deras ombud) och lokaler för organisering av uppträdanden. De samarbetar med band och ombud för att komma överens om datum för uppträdanden och förhandlar om avtal. De bokar lokaler och gör reklam för kommande uppträdanden. De ser till att allt som bandet behöver finns på plats, planerar tid för soundcheck och uppträdandets förlopp. Vissa artistbokare arbetar som frilansare men de kan även vara knutna till en viss lokal eller festival.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

Färdigheter

 • Marknadsföra evenemang

  Skapa intresse för ett evenemang genom kampanjer, till exempel annonsering eller utdelning av flygblad.

 • Matcha lokaler med artister

  Se till att lokalen är lämplig för artistens behov.

 • Diskutera med evenemangspersonal

  Kommunicera med personalen på en vald evenemangsplats för att samordna detaljerna.

 • Planera evenemang

  Planera program, dagordningar, budgetar och tjänster för ett evenemang enligt kundens behov.

 • Sköta relationer med konstnärer

  Utveckla relationer med konstnärer som är nya på galleriet och utvidga befintliga relationer med etablerade konstnärer.

 • Välja musikartister

  Organisera auditioner och välja ut musikartister för musikuppträdanden.

 • Marknadsföra musik

  Marknadsföra musik; delta i medieintervjuer och andra marknadsföringsaktiviteter.

 • Anpassa kommunikationsstilen efter mottagaren

  Anpassa kommunikationen till meddelandets mottagare för att skapa en rapport.

 • Organisera sitt arbete

  Identifiera nödvändiga uppgifter och prioritera dem i syfte att utarbeta ett personligt schema och utföra arbetet på ett självständigt sätt samt se till att nödvändiga krav uppfylls.

 • Tillgodose behov vid evenemang

  Se till att evenemangets behov såsom behov av audiovisuell utrustning, bildskärmar eller transport uppfylls.

 • Utveckla ett konstnärligt nätverk

  Skapa medvetenhet och uppmärksamhet för ett framträdande eller evenemang genom pr-initiativ. Utveckla ett kontaktnätverk inom musikbranschen för att sprida information om kommande evenemang.

 • Skapa uppmärksamhet kring ett evenemang

  Utforma reklam och kampanjer för kommande evenemang eller utställningar; fånga sponsorers uppmärksamhet.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

Source: Sisyphus ODB