Yrke asfaltsverksoperatör

Asfaltsverksoperatörer utvinner råvaror såsom sand och sten samt använder mobil utrustning för att transportera dem till anläggningen. De använder automatiserade maskiner för att krossa och sortera bort stenar samt blanda ihop sand och stenar med asfaltcement. De tar prover för att kontrollera kvaliteten på blandningen och ser till att den transporteras till byggarbetsplatsen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Asfaltblandningar

  De typiska egenskaperna, fördelarna och nackdelarna med asfaltblandningar som t.ex. Marshall- och Superpave-blandningar samt det bästa sättet att använda dem.

 • Kompositmaterial

  Egenskaperna hos olika material som utvecklats i ett laboratorium, deras användningsområden per produkttyp och hur de kan skapas.

 • Typer av asfaltbeläggning

  Olika typer av asfaltbeläggning baserat på bitumenhalt och sammansättning. De olika beläggningarnas för- och nackdelar samt priser. Särskilda egenskaper som porositet, glidmotstånd och bullernivåer.

Färdigheter

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Avskilja råmaterial

  Avskilja råmaterial i partier för vidare bearbetning.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

 • Mata anläggningsmaskiner med råmaterial

  Föra in råmaterial, kemikalier och processämnen i anläggningsmaskiner.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Sköta asfaltsblandare

  Sköta maskiner som blandar asfaltlösning och mata dem med redan bearbetade mineraler, bitumen och tillsatser enligt formeln.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda utrustning för separation av råmineraler

  Använda diverse maskiner för att separera råmineraler för vidare bearbetning på grundval av partikelstorlek eller kemisk sammansättning. Arbeta med siktar, flytceller, spiraler, jiggar, trummor och cykloner.

 • Registrera produktionsdata för kvalitetskontroll

  Dokumentera fel på, ingrepp i och avvikelser hos maskiner inför kvalitetskontroll.

 • Använda utrustning för storleksminskning av råmineraler

  Sköta utrustning för att minska råmineralernas storlek så att dessa kan bearbetas vidare. Arbeta med gyrotekniska krossar och käkkrossar samt rull-, kul- och autogena kvarnar.

 • Förbereda råmaterial

  Förbereda och mäta de basmaterial som behövs för att producera varor och färdiga produkter.

Source: Sisyphus ODB