Yrke auktionist

Auktionister genomför auktioner genom att ta emot anbud och förklara varor sålda.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Varor för utauktionering

  Arten av föremål som ska utauktioneras såsom möbler, fastigheter, boskap osv.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Auktionsformer

  Specifikationer för auktioner och olika auktionstyper, t.ex. öppna kontra stängda auktioner; budstrategier som falska bud, underbud, o.s.v.

Färdigheter

 • Upprätta kontakt med säljare

  Identifiera varuförsäljare och etablera kontakt.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Ta fram auktionskatalog

  Utarbeta auktionskataloger över aktuella auktionsföremål tillsammans med nya bilder av föremålen och information om försäljningsvillkor.

 • Upprätta kontakt med köpare

  Identifiera köpare av råvaror och etablera kontakt.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Göra auktionsutrop

  Ropa ut bud och utveckla en individuell stil med fyllnadsord och varierande talhastighet.

 • Förbereda för auktion

  Identifiera och förbereda platsen för auktion; förbereda och visa föremål som ska säljas; förbereda auktionsrummet genom att sätta stolar och mikrofoner på plats.

 • Upprätta avtal mellan auktionsförrättare och säljare

  Upprätta ett avtal som ska fullgöras av auktionsförrättaren och säljaren; ange avtalsvillkoren samt rättigheter och skyldigheter av varje berörd part.

 • Stimulera budgivningen

  Fastställa ett inledande bud för de poster som ska auktioneras ut, och fortsätta att be om fler bud och stimulera budgivningen.

 • Välja ut föremål för auktion

  Undersöka och välja ut föremål som ska auktioneras ut.

 • Slutföra försäljningar vid auktion

  Officiellt förklara att föremålen har sålts till högstbjudande; erhålla köparens personuppgifter för att sluta avtalet efter auktionen.

 • Presentera föremål under auktion

  Beskriva auktionsföremål, ge relevant information om och diskutera föremålens historia och värde i syfte att uppmuntra budgivning.

 • Arrangera säkerheten för auktionsvaror

  Ordna transport, försäkring och säkerhets- och skyddsföreskrifter för varor som ska säljas på auktion.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Göra reklam för auktioner

  Marknadsföra auktionsförsäljning på radio och i tv, i facktidskrifter, på webben och via distribution av kataloger och andra kanaler.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Föra register över gjorda bud

  Föra register över alla bud som lämnats under eller efter en auktion.

Source: Sisyphus ODB