Yrke barkmaskinskötare

Barkmaskinskötare hanterar avbarkningsmaskiner som avlägsnar bark från avverkade trädstammar. Trädstammen matas in i maskinen och barken avlägsnas genom skrapning eller skärning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Träbearbetning

  Etapper av bearbetning av trä för tillverkning av träprodukter samt typer av maskiner som används för dessa processer såsom för torkning, formning, montering och ytbehandling.

 • Träsågningsmetoder

  Olika sätt att skära i trä, tvärs över fibrerna eller parallellt med dem, och radiellt eller tangentiellt mot kärnan. Beteendet hos olika träskärningar under olika omständigheter och den optimala skärningen för ett visst ändamål. Träets särskilda egenskaper, t.ex. kvisthål eller defekter.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Ställa in skärverktyg

  Justera skärverktygens skärmått och -djup. Justera höjden på arbetsbord och maskinarmar.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda barkmaskin

  Förbered och övervaka maskin som avlägsnar återstående bark från timmer eller stockar innan de kan bearbetas vidare, t.ex. flisas för framställning av pappersmassa.

 • Flytta timmer

  Flytta avbarkat timmer från transportband till kärror till områden för ytterligare inspektion.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Kontrollera timmer

  Inspektera och kontrollera timmer som passerar på transportbandet för att se till att barkningsprocessen är klar.

 • Ansvara för förflyttning av timmer

  Välja ut timmer från lagring och samordna dess transport. Följa tidtabeller och produktionskrav.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB