Yrke batteriarbetare

Batteriarbetare svetsar samman och monterar ihop batterikomponenter såsom elektroniska delar, ledningar och höljen för battericeller.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Batterikemi

  De olika batterityperna enligt de representativa kemiska komponenter som används i anoden eller katoden, såsom zink-kol-, nickelmetallhydrid-, bly- eller litiumjonbatterier.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Batterivätskor

  Batterivätskors egenskaper.

 • Batterikomponenter

  De fysiska komponenterna, till exempel ledningar, elektronik och galvaniska element, som finns i batterier. Komponenterna varierar beroende på batteriets storlek och typ.

Färdigheter

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

 • Justera spänning

  Justera spänningen i elapparatur.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Montera batterier

  Tillverka batterier med handverktyg, motordrivna verktyg eller automatiserade maskiner. Förstå och läsa planer och ritningar gällande de tekniska aspekterna av batterier för att förstå specifikationer och krav.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Installera lågspänningsledningar

  Planera, installera, felsöka och testa lågspänningsledningar.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB