Yrke bibliotekarie

Bibliotekarier förvaltar bibliotek och tillhandahåller relaterade bibliotekstjänster. De förvaltar, samlar in och utvecklar informationsresurser. De gör information tillgänglig, åtkomlig och upptäckbar för alla typer av användare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Hantering av samlingar

  Resursplanering, urval och livscykelplanering för att skapa och främja en enhetlig insamling i linje med användarnas eller kundernas utvecklingsbehov. Kunskap om pliktexemplar för att få tillgång till publikationer på lång sikt.

 • Efterlevnad av informationspolitik

  Policyer för processer och förfaranden i fråga om användning av information, balans mellan tillgång till information å ena sidan och informationssäkerhet, immaterialrättsskydd och personuppgiftsskydd å den andra sidan.

Färdigheter

 • Sköta kundhantering

  Fastställa och förstå kundens behov. Kommunicera och samverka med berörda parter vid utformningen, främjandet och utvärderingen av tjänster.

 • Söka på nätet

  Utföra en effektiv sökning på internet för att samla in relevant information och dela den med andra.

 • Klassificera biblioteksmaterial

  Klassificera, koda och katalogisera böcker, publikationer, audiovisuella dokument och annat biblioteksmaterial utifrån tema eller standarder för biblioteksklassificering.

 • Bedriva akademisk forskning

  Planera akademisk forskning genom att formulera forskningsfrågan och bedriva empirisk forskning eller litteraturforskning för att undersöka sanningen i forskningsfrågan.

 • Köpa nya biblioteksprodukter

  Utvärdera nya biblioteksprodukter och -tjänster, förhandla avtal och lägga beställningar.

 • Göra metriska bedömningar av informationstjänster

  Använda bibliometri, webbmätare och webbindikatorer för att utvärdera informationstjänster.

 • Ansvara för digitala bibliotek

  Samla in, hantera och bevara digitalt innehåll så att innehållet blir permanent tillgängligt samt erbjuda specialiserade söknings- och hämtningsfunktioner till särskilda användargrupper.

 • Bedöma informationsbehov

  Kommunicera med kunder eller användare för att fastställa vilken information de behöver och vilka metoder de använda för att få tillgång till den.

 • Tillhandahålla biblioteksinformation

  Förklara användningen av bibliotekstjänster, -resurser och -information; ge information om biblioteksvanor.

 • Utveckla lösningar på informationsproblem

  Analysera informationsbehov och utmaningar för att utveckla effektiva tekniska lösningar.

 • Förhandla om bibliotekskontrakt

  Förhandla avtal om bibliotekstjänster, material, underhåll och utrustning.

 • Analysera biblioteksanvändares sökningar

  Analysera biblioteksanvändares förfrågningar om ytterligare information; hjälpa till med att komplettera och hitta denna information.

Source: Sisyphus ODB