Yrke bidragshandläggare

Bidragshandläggare arbetar professionellt inom administration och förvaltning av bidragsmedel. De granskar bidragsansökningar från enskilda personer, välgörenhetsorganisationer, samhällsgrupper eller universitets forskningsavdelningar samt beslutar om finansiering från välgörenhetsorganisationer, myndigheter eller offentliga organ ska beviljas eller inte. Ibland kan de dock hänskjuta bidragsansökan till en högre tjänsteman eller en kommitté.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

Färdigheter

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Bevilja koncessioner

  Bevilja rättigheter, mark eller egendom från myndigheter till privata enheter i enlighet med bestämmelserna, och se till att nödvändig dokumentation lämnas in och handläggs.

 • Hjälpa bidragsmottagare

  Informera bidragsmottagaren om hur man ansöker om bidrag.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Hålla bidragssökanden underrättad

  Informera bidragssökande, till exempel privatpersoner, välgörenhetsorganisationer, samhällsgrupper eller forskningsavdelningar vid universitet, om hur deras bidragsansökan fortskrider.

 • Informera om bidrag

  Informera bidragsgivaren och bidragstagaren korrekt och i tid om ny utveckling.

 • Vägleda personal

  Vägleda personalgrupper och se till att de är informerade om olika regler och bestämmelser som gäller för bidrag/anslag.

 • Kontrollera bidragsansökningar

  Kontrollera bidragsansökningar från enskilda personer, välgörenhetsorganisationer, föreningar eller forskningsavdelningar så att de uppfyller finansieringskriterierna.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Hitta bidrag

  Identifiera eventuella bidrag till organisationen genom att rådfråga den stiftelse eller myndighet som erbjuder finansieringen.

Source: Sisyphus ODB