Yrke biljettkontrollör

Biljettkontrollörer samlar in biljetter, betalningar för biljetter och färdkort från passagerare. De svarar på frågor från resenärer om transportregler, stationer och tidtabellsinformation.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hjälpa passagerare vid ombordstigningen

  Hjälpa passagerarna när de går ombord på fartyg, luftfartyg, tåg eller andra transportmedel. Hålla säkerhetsåtgärder och säkerhetsrutiner i åtanke.

 • Utföra tjänster på ett smidigt sätt

  Anpassa tjänsteperspektivet när omständigheterna förändras.

 • Hjälpa passagerare att stiga av på ett säkert sätt

  Hjälpa passagerare när de lämnar fartyget, flygplanet, tåget eller annat transportmedel. Ha kunskap om säkerhetsåtgärder och -förfaranden.

 • Ta upp betalning

  Ta emot biljettbetalning, dvs. avgifter som betalas av passagerarna för användning av ett kollektivtrafiksystem; i detta ingår att räkna och returnera kontanter.

 • Sköta växelkassa

  Hantera växelkassa för mindre kostnader och transaktioner som krävs för den dagliga driften av ett företag.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Agera trovärdigt

  Gå tillväga på ett sätt som skapar trovärdighet och tillit.

 • Använda elektroniska betalningsterminaler

  Använda elektroniska betalningsterminaler för att inhämta betalningar med kredit- eller betalkort från resenärer.

 • Vara vänlig mot passagerare

  Interagera med passagerare i enlighet med förväntningarna på samtida socialt beteende, den specifika situationen och organisationens uppförandekod. Kommunicera på ett artigt och tydligt sätt.

 • Följa arbetsschema för transport

  Följa den tidtabell för tilldelade arbetsuppgifter som tagits fram av transportföretaget.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

Source: Sisyphus ODB