Yrke blockmaskinoperatör

Blockmaskinoperatörer styr, hanterar och utför underhåll på gjutmaskiner för betongblock som fyller och vibrationsbehandlar formar för att komprimera våt betong till färdiga block.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Välja formtyper

  Välja lämplig formtyp och -storlek beroende på arbetet.

 • Inspektera industriutrustning

  Inspektera utrustning som används i industriell verksamhet, t.ex. tillverknings- eller byggutrustning, för att se till att utrustningen överensstämmer med hälso-, säkerhets- och miljölagstiftningen.

 • Sköta blockmaskin

  Manövrera blockmaskinen med och se till att rätt mönster för sortering och stapling följs.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Underhålla formar

  Rengöra och reparera formar, t.ex. genom att jämna ut ytdefekter.

 • Använda betongbil

  Arbeta med betongbilar. Köra betongbilen och manövrera styrdon. Hålla reda på tider och scheman. Vidta de åtgärder som krävs för att lasta av betongen på avsedd plats, antingen på egen hand via en fullständig ränna eller med hjälp av andra via en bakre ränna.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Sköta betonggjutningsmaskin

  Använda maskinen som gjuter betongblock och se till att de färdiga blocken är i enlighet med specifikationerna.

 • Använda gjutningstekniker

  Använda gjutningstekniker.

Source: Sisyphus ODB