Yrke butikskontrollant

Butikskontrollanter övervakar butiker för att förhindra och upptäcka stölder. Vid gripande av tjuvar på bar gärning vidtar de nödvändiga rättsliga åtgärder vilket inbegriper att anmäla stölden till polisen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

Färdigheter

 • Identifiera misstänkt beteende

  Snabbt upptäcka och identifiera individer eller kunder som beter sig misstänkt och hålla dem under noggrann uppsikt.

 • Kvarhålla brottslingar

  Hålla brottslingar och inkräktare på ett visst område.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Förhindra snatteri

  Identifiera snattare och metoder som snattare använder när de försöker stjäla varor. Införa strategier och rutiner som förebygger snatteri.

 • övervaka butikslokaler av säkerhetsskäl

  Observera kundernas beteende i försäljningslokaler i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet samt identifiera potentiella risker på plats.

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • övervaka bevakningsutrustning

  Övervaka driften av utrustning som används för bevakning och insamling av underrättelser för att säkerställa att den fungerar korrekt och för att samla in den bevakningsinformation som den har upptäckt.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Förhöra personer

  Höra personer på ett sådant sätt att de ger information som kan vara till nytta i en utredning och som de eventuellt försöker dölja.

 • Dokumentera säkerhetsincidenter i butiken

  Utarbeta dokumentation och särskilda rapporter om säkerhetshot, observationer och incidenter, till exempel snatteri, som sker i butiken och som vid behov kan användas som bevis mot gärningsmannen.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Ställa lagöverträdare till svars

  Ställa butikstjuvar till svars genom att lägga fram bevis såsom videoinspelningar.

Source: Sisyphus ODB