Yrke byggekonom

Byggekonomer ansvarar för hela kostnadsförvaltningen för bygg- och anläggningsprojekt från projektets början fram till leveransen. De strävar efter att använda resurserna på ett effektivt sätt och samtidigt hålla ett öga på kvaliteten, kvalitetsstandarderna och kundernas krav.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om stadsplanering

  Investeringar i och avtal om stadsutveckling. Utveckling av lagstiftning om byggnation i fråga om miljö, hållbarhet, sociala och ekonomiska frågor.

 • Byggbranschen

  Produkter, märken och leverantörer som är verksamma inom byggnadssektorn.

 • Principer för byggnadskonstruktion

  Konstruktionselement och principer för byggnadskonstruktioner, till exempel olika typer av vägg- och grundkonstruktioner, defekter i väggar och tak samt sätt att åtgärda sådana defekter.

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

 • Byggbestämmelser

  De riktlinjer som fastställer minimistandarder för byggnader och andra konstruktioner i syfte att skydda människors hälsa och säkerhet.

Färdigheter

 • Skriva byggdokument

  Utarbeta, uppdatera och arkivera dokument om planering och genomförande av bygg- och renoveringsprojekt, bl.a. information om säkerhetssystem och redovisningsdokumentation.

 • övervaka byggprojekt

  Se till att ett byggprojekt genomförs i enlighet med bygglovet, planritningarna, prestanda- och konstruktionsspecifikationerna samt relevanta bestämmelser.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • Beräkna materialbehov

  Utföra mätningar på plats och bedöma mängden av nödvändiga material för byggnads- eller restaureringsprojektet.

 • Kommunicera med byggarbetare

  Utbyta information med byggarbetare eller arbetsledare för att säkerställa att byggprojektet förlöper smidigt. Avkräva uppdateringar om framsteg och eventuella hinder och informera arbetslagen om eventuella ändringar i tidsplanen eller förfarandena.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Beställa byggmaterial

  Beställa material som behövs till ett byggprojekt och se till att köpa det bäst lämpade materialet till ett fördelaktigt pris.

 • Identifiera kundmål

  Fastställa individuella motiv som leder till att hälsomål på kort, medellång och lång sikt uppnås.

 • Utföra kostnadsbokföring

  Genomföra kostnadsrelaterade aktiviteter och verksamhet inom bokföringsaktiviteter som utveckling av standardkostnader, analys av genomsnittliga priser, analys av marginal- och kostnadsförhållande, lagerkontroll och variansanalys. Rapportera resultaten till ledningen och ge råd om möjliga åtgärder för att kontrollera och minska kostnaderna.

 • Ge råd om byggmaterial

  Ge råd om och testa diverse byggmaterial.

Source: Sisyphus ODB