Yrke chefsfotograf

Chefsfotografer ansvarar för den visuella tolkningen av manus och alla bildkomponenter i filmen, t.ex. kadrering, färgsättning, belysning, stil och platser. De skapar det visuella utseendet på filmen eller tv-programmet och väljer ut inspelningsutrustning, bl.a. linsen och filter. De leder operatörer av bildutrustning och ljustekniker. De samarbetar med regissören för att uppnå önskad effekt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Filmfotografi

  Vetenskapen om ljus- och elektromagnetisk strålning för att skapa en bild. Inspelningen kan ske elektroniskt med en bildsensor eller på kemisk väg mot ljuskänsliga material, som t.ex. filmmaterial.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Ljustekniker

  Egenskaperna hos de tekniker som används för att skapa atmosfär och effekt i kamera eller på scenen, den utrustning som krävs och lämplig installation för användning.

 • Fotografi

  Konstutövning som utgörs av att skapa estetiskt tilltalande bilder genom att registrera ljus eller elektromagnetisk strålning.

Färdigheter

 • Ljussätta

  Skapa den rätta stämningen och en estetiskt tilltalande film med ljus. Ge instruktioner om vilken utrustning, vilken miljö och vilka stickrepliker som ska användas.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Leda kamerateamet

  Övervaka kamerateamet för att se till att de använder rätt utrustning, vinklar, bildramar, bilder osv., i enlighet med den kreativa visionen.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Samarbeta med ett förproduktionsteam

  Samråda med förproduktionsteamet om förväntningar, krav, budget osv.

 • Titta på scener

  Titta på råa scener och tagningar efter inspelningen för att garantera kvaliteten. Besluta vilka tagningar som ska användas och vad som behöver redigeras.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Samarbeta med ett filmredigeringsteam

  Arbeta tillsammans med filmredigeringsteamet under efterproduktion. Se till att slutprodukten uppfyller specifikationerna och den kreativa visionen.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Ansvara för ljudproduktion

  Ansvara för skapandet av ljud och bestämma vilken musik och vilka ljud som ska användas i en film- eller teaterproduktion.

Source: Sisyphus ODB