Yrke designer inom spel, vadslagning och lotteri

Designer inom spel (vadslagning och lotteri) designar innovativa hasardspel, vadhållningar och lotterier. De bestämmer spelets utformning, regler eller struktur. De kan även demonstrera spelet för individer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Föreskrifter för spelverksamhet

  Rättsliga krav, regler och begränsningar för spel- och vadslagningsverksamhet.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Estetik

  Uppsättning principer som ligger till grund för att något uppfattas som tilldragande och vackert.

 • Spelregler

  Uppsättning principer och regler för ett spel.

 • Reklamlagstiftning

  Lagstiftning och regler för offentliggörande när en produkt presenteras i text, genom bilder eller andra symboler.

Färdigheter

 • Tillämpa marknadsföringsregler

  Tillämpa lagstiftning och regler för att presentera produkter för allmänheten genom texter, bilder och andra symboler.

 • Demonstrera spel

  Förklara och demonstrera spel och spelregler för nya spelare/besökare.

 • Skapa hasardspelkoncept

  Framställa koncept som ska användas för att skapa hasardspel, vadslagning och lotteri.

 • Formulera spelregler

  Sammanställa en uppsättning regler om hur man ska spela.

 • Garantera lagligt spel

  Övervaka spelverksamheten för att se till att rättsregler och interna regler alltid respekteras.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

Source: Sisyphus ODB