Yrke digital konstnär

Digitala konstnärer skapar konst som använder digital teknik som en viktig del i den kreativa processen. Digital konst skapas oftast med hjälp av datorer eller mer specialiserad digital utrustning. Det kan ses med hjälp av samma utrustning, delas på internet eller presenteras i mer traditionella medier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

Färdigheter

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Skapa digitala bilder

  Skapa och bearbeta tvådimensionella och tredimensionella digitala bilder som visar animerade objekt eller illustrerar en process med hjälp av datoranimeringar eller modelleringsprogram.

 • Konvertera till animerade objekt

  Konvertera reella objekt till visuella element med hjälp av animeringsteknik såsom optisk skanning.

 • Använda specialiserad programvara för design

  Utveckling av ny design för att hantera specialiserad programvara.

 • Skapa ritade bilder

  Rita bilder och förbereda dem så att de kan redigeras, skannas, färgas, sättas ihop och animeras digitalt.

 • Utveckla animationer

  Utforma och utveckla bildanimationer utifrån kreativ förmåga och datorfärdigheter. Göra föremål eller karaktärer levande och naturtrogna genom att manipulera ljus, färg, textur, skugga och transparens, eller manipulera stillbilder för att skapa en illusion av rörelse.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

Source: Sisyphus ODB