Yrke driftsledare på blandningsanläggning

Driftsledare på blandningsanläggning styr utrustning som väger och blandar vegetabiliska oljor som används i produkter såsom salladsolja och margarin. De sköter oljepumpar för blandning i enlighet med specifika formler. De tar prover av blandad olja för att undersöka dess textur och färg och justera blandningsförfarandet vid behov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matfetts och matoljors ursprung

  Skillnaden mellan matfetter som härstammar från djur och vegetabiliska oljor.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

Färdigheter

 • Kontrollera sensoriska parametrar hos oljor och fetter

  Kontrollera de sensoriska parametrarna för olivoljor, fröoljor och matfetter såsom smak, lukt och känsla vid beröring.

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • Använda verktyg för byggnation och reparation

  Konstruera och reparera fartyg och utrustning med handverktyg, verktygsmaskiner och mätinstrument. Utföra nödreparationer eller tillfälliga reparationer på ett säkert sätt. Vidta åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Använd olika typer av tätningsmedel och förpackningsmaterial.

 • Sköta utrustning för oljeutvinning

  Sköta utrustning som silar stearin från vegetabiliska oljor, t.ex. sojaolja, majsolja och bomullsfröolja, för framställning av salladsolja. Kylning av oljan i en kyltank under den angivna tiden så att stearinet stelnar. Använda lufttrycket för att tvinga oljan genom filter och fånga upp suspenderat stearin.

 • Sköta oljeblandningsmaskiner

  Använda maskiner för vägning och blandning av vegetabiliska oljor till produkter, t.ex. salladsoljor, matfett och margarin, enligt respektive formel.

 • Utarbeta arbetsprogram

  Utarbeta årliga arbetsprogram för resursanvändning som kommer att gynna miljön och skogsproduktionen.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Förbearbeta frön för pressning

  Förbearbeta råmaterial genom att exempelvis knäcka, skala och rensa materialet före oljepressning.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • övervaka oljeblandningsprocesser

  Övervaka blandningsprocessen för olja. Göra justeringar i blandningsprocessen enligt testresultat.

 • Underhålla tankar

  Rengöra och underhålla tankar, fat och filterskikt med handverktyg och eldrivna verktyg.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Raffinera matoljor

  Raffinera matoljor för att göra dem lämpliga som livsmedel. Avlägsna föroreningar och toxiska ämnen genom processer som blekning, deodorisering och kylning.

 • Bedöma kvalitetsegenskaper hos livsmedelsprodukter

  Bedöma kvaliteten på livsmedelsprodukter med avseende på de viktigaste egenskaperna (t.ex. fysiska, sensoriska, kemiska, tekniska osv.) av råvaror, halvfärdiga produkter och färdiga produkter.

 • Vinterisera fetter

  Utföra vinterboning på fetter som består i att avlägsna fettsyror.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Hjälpa till med råvaruhantering

  Hjälpa till med hantering av råvaror och växter som krävs av produktionsavdelningen. Övervaka behoven av material och informera om när lagernivåerna når en ny beställningsnivå.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB