Yrke drifttekniker, ångturbinkraftverk

Drifttekniker (ångturbinkraftverk) hanterar och utför underhåll på maskiner som genererar energi. De säkrar arbetssäkerheten och övervakar arbetsmoment för att upptäcka problem samt reagerar på nödsituationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Termodynamik

  Den del av fysiken som rör förhållandet mellan värme och andra energiformer.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Typer av ångmaskiner

  De olika typerna av värmemotorer som använder ånga som arbetsmedium och som används för att åstadkomma rörelse, såsom ångturbiner och stationära ångmaskiner, och deras olika komponenter.

Färdigheter

 • Justera ventiler

  Justera spänningen på ventiler eller ändra ventilerna med momentnyckel.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Utföra rutinkontroller av maskiner

  Kontrollera maskiner och utrustning för att säkerställa tillförlitlig prestanda under användning och drift på arbetsplatser.

 • Sköta ångturbiner

  Sköta utrustning som använder värmeenergi från trycksatt ånga för att generera en roterande rörelse. Se till att turbinen är balanserad och arbetar i enlighet med säkerhetsbestämmelserna och -lagstiftningen genom att övervaka utrustningen under drift.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB