Yrke efterarbetsansvarig

Efterarbetsansvariga övervakar hela efterproduktionen. De arbetar tillsammans med musikredigeraren samt video- och filmredigeraren. Efterarbetsansvariga hjälper till vid planering av produktionsarbetsflödet för att se till att postproduktionsfasen inkluderas och budgeteras. De säkerställer att slutprodukten levereras och distribueras.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

Färdigheter

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Samarbeta med ett produktionsteam för video- och biograffilmer

  Samarbeta med artisterna och hjälppersonalen för att fastställa krav och budgetar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Samråda med producent

  Samråda med en filmproducent om krav, tidsfrister, budget och andra specifikationer.

 • Samarbeta med ett förproduktionsteam

  Samråda med förproduktionsteamet om förväntningar, krav, budget osv.

 • Kontrollera produktionsschema

  Kontrollera löpande och långsiktiga scheman för repetitioner, övningar, föreställningar, säsonger, turnéer osv., med beaktande av projektets tidsplan och de förberedelser som krävs i samband med produktionen.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Samarbeta med ett filmredigeringsteam

  Arbeta tillsammans med filmredigeringsteamet under efterproduktion. Se till att slutprodukten uppfyller specifikationerna och den kreativa visionen.

 • Läsa manus

  Läsa ett spelhäfte eller filmmanus, inte bara som litteratur utan för att identifiera handlingar, känslomässiga tillstånd, karaktärers utveckling, situationer, olika scenuppsättningar och platser osv.

 • övervaka produktionskostnader

  Övervaka kostnaderna för varje avdelning under varje produktionsfas för att se till att de ligger inom budgeten.

Source: Sisyphus ODB