Yrke elkonstruktör

Elkonstruktörer bistår ingenjörer vid projektering och utformning av elektrisk utrustning. Med hjälp av specialiserad programvara upprättar de utkast för diverse elektriska system, till exempel spänningstransformatorer, kraftverk eller energiförsörjningssystem i byggnader.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elutrustningskomponenter

  De väsentliga delarna av en viss elektrisk produkt, t.ex. elektriska ledningar, kretsbrytare och brytare.

 • Bestämmelser för elektrisk utrustning

  De nationella och internationella regler som rör användning och tillverkning av elektrisk utrustning på fabriksgolvet. Dessa regler inbegriper bestämmelser och riktlinjer för bland annat allmän riskhantering, tillverkning av elektrisk utrustning, provning av elektrisk utrustning, installation av elektrisk utrustning, varningsmärkning och certifikat.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Manuella ritmetoder

  Metoder som används för att skapa detaljerade ritningar med hjälp av särskilda pennor, linjaler, mallar och skalor.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

Färdigheter

 • Designa elektriska system

  Upprätta utkast till och designa elektriska system, produkter och komponenter med hjälp av programvara och utrustning för datorstödd konstruktion (CAD). Rita planer för panelutformning, elektriska scheman, kopplingsscheman och andra monteringsdetaljer.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Anpassa ritningar

  Redigera ritningar, schematiska diagram och utkast enligt specifikationer.

 • Göra blåkopior

  Utforma layoutspecifikationer för maskiner, utrustning och byggnadskonstruktioner. Ange vilka material som ska användas och komponenternas mått. Visa olika vinklar och vyer av produkten.

 • Skapa modeller för elektriska system

  Skapa modeller och simuleringar av ett elektriskt system, en produkt eller en komponent så att produktens livskraft kan bedömas och de fysiska parametrarna kan undersökas innan produkten konstrueras.

 • Tolka elscheman

  Läsa och förstå ritningar och elscheman, förstå tekniska instruktioner och tekniska manualer för montering av elektrisk utrustning samt ha kunskap om ellära och elektroniska komponenter.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Säkerställa att material uppfyller krav

  Se till att de material som leverantörerna tillhandahåller uppfyller de angivna kraven.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Hantera kundförfrågningar enligt Reachförordningen

  Svara på privata konsumenters begäran i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 enligt vilken kemiska ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) bör förekomma minimalt. Ge råd till kunder om hur de ska agera och skydda sig själva om förekomsten av ämnen som inger mycket stora betänkligheter är större än förväntat.

Source: Sisyphus ODB