Yrke fabriksarbetare inom tappning och konservering

Fabriksarbetare inom tappning och konservering granskar flaskor och burkar som passerar under produktionsprocessen. De står bredvid transportband för att se till att flaskorna fylls till standardnivåer utan några större avvikelser. De kasserar defekta flaskor eller burkar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Karboneringsmetoder

  Processen för att lösa upp koldioxid i en vätska, vanligtvis under högt tryck, och olika karboneringsmetoder såsom flasklagring (aptering), spundning, skumning och tvingad karbonering. Kunna använda dessa tekniker i enlighet med produktionskrav och den koldioxidhalt som krävs.

Färdigheter

 • Hantera kemikalier för automatisk rengöring

  Hantera lämpliga mängder och typer av rengöringskemikalier (CIP) som behövs för framställning av livsmedel och drycker.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Mäta precisa förfaranden för livsmedelstillverkning

  Utföra noggrant uppmätta uppdrag med lämpliga verktyg och lämplig utrustning i framställningen av livsmedel och drycker.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Sköta konserveringsmaskin

  Sköta el- eller batteridriven konserveringsmaskin för konservering av olika typer av livsmedel.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Assistera vid tappning

  Förbereda vin för tappning. Bistå vid tappning och korkning.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Skaffa undan avfall som inte är livsmedelsavfall inom livsmedelsindustrin

  Bortskaffa avfall inom livsmedelsindustrin som dock inte utgör livsmedelsavfall genom tillämpning av miljövänliga metoder för bortskaffande.

 • Upptäcka fel på flaskor

  Upptäcka eventuella fel på flaskor och fatta beslut om flaskorna och det parti som tillverkas, samt avvisa flaskor som inte uppfyller produktionskraven.

 • Tillämpa automatisk processtyrning

  Använda processtyrnings- eller automatiseringssystem (PAS) som används för automatisk styrning av en produktionsprocess.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Sköta paketeringsmaskiner

  Sköta paketeringsmaskiner såsom fyllnings-, etiketterings- och förseglingsmaskiner. Lagra och sortera produkter som ska bearbetas enligt specifikationerna. Vid behov fylla på på förpackningsreserver såsom lådor, kartonger, papper, plastfolie, lim, färger eller etiketter.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

Source: Sisyphus ODB