Yrke flygkoreograf

Flygkoreografer utarbetar flygeffekter för föreställningar och övervakar deras genomförande. Deras arbete bygger på undersökningar och konstnärlig vision. Deras lösningar påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med både dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. De utbildar de inblandade skådespelarna i fråga om flygeffekterna och vägleder dem under arbetet. Flygkoreografer har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, skådespelare, artister och det konstnärliga teamet. Flygkoreografer förbereder och övervakar installationen, utför säkerhetskontroller och styr flygsystemen. De är utbildade för att reagera korrekt på eventuella nödsituationer vid teaterflygning. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och beräkningar. Arbetet inbegriper manövrering av personer uppe i luften, nära eller ovanför artister och publik, vilket gör detta till ett högriskyrke.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ansvara för lager av tekniska resurser

  Förvalta och övervaka lager av tekniska resurser för att säkerställa att produktionskraven och tidsfristerna alltid kan uppfyllas.

 • Upprätthålla scenflygsystem

  Installera, använda, underhålla och reparera scenflygsystem.

 • Utforma flygrörelser

  Utforma flygrörelser för artister i liveföreställningar.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Förebygga tekniska problem med flygutrustning

  Förutse tekniska problem med flygutrustningen och om möjligt förebygga dem.

 • Träna artister i flygning

  Utbilda artister i att använda flygselar och flygsystem/repetera flygrörelser.

 • Testa scenflygsystem

  Övervaka eller prova scenflygsystemen för att säkerställa att hälso- och säkerhetsförhållandena är tillfredsställande.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Repetera flygrörelser med artister

  Bistå artisten när hen repeterar sina flygrörelser med hjälp av lämplig utrustning.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Evakuera personer från höga höjder

  På ett säkert sätt evakuera personer från höga höjder med hjälp av linor och rep.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Underhålla flygselar

  Kontrollera, reparera och utföra underhåll på seldon och flygsystem som används för att flytta skådespelare i luften och ge intryck av att flyga.

 • Skriva riskbedömningar för produktion av scenkonst

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva åtgärder som ska vidtas på produktionsnivå inom scenkonst.

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • Reagera adekvat på nödsituationer under en liveföreställning

  Bedöma och reagera på en nödsituation (brand, hot, olycka eller annan katastrof), larma räddningstjänsten och vidta lämpliga åtgärder för att skydda eller evakuera arbetare, deltagare, besökare eller publik i enlighet med de fastställda förfarandena.

Source: Sisyphus ODB