Yrke flygplansstädare

Flygplansstädare rengör flygplanshytter och -salonger efter användning. De dammsuger eller sveper hytten, borstar av skräp från säten och placerar säkerhetsbältena korrekt. De rengör sätesfickor från skräp och ställer flygplanstidskrifter, säkerhetsinformationen och kräkpåsar i ordning. De städar även köken och toaletterna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Inspektera renligheten hos luftfartyg

  Utföra inspektioner för att se till att flygplanet är rent; inspektera om skräp har avlägsnats, om sätena är korrekt inställda och om pentryn och toaletter är rena.

 • Sortera avfall

  Sortera avfall manuellt eller automatiskt genom att separera olika element av avfallet.

 • Följa checklistor

  Följa checklistor och se till att alla punkter följs.

 • Dammsuga ytor

  Använd en dammsugare för att avlägsna stoft och små partiklar från golv, draperier, mattor och möbler.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Rapportera avvikelser i luftfartygs inre

  Identifiera fel i flygplanets inre, såsom säten och toaletter osv. och rapportera dem till kontrollansvarig i enlighet med säkerhetsförfaranden.

 • Ge muntliga instruktioner

  Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

 • Följa etisk uppförandekod för transporttjänster

  Utföra transporttjänster i enlighet med vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Dessa inbegriper principer om rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

Source: Sisyphus ODB