Yrke flyttkarl / stadsbud

Flyttkarlar/stadsbud arbetar med fysisk hantering av varor och ägodelar som ska flyttas eller transporteras från en plats till en annan. De tar isär varor, maskiner eller ägodelar för transport samt monterar ihop eller installerar dem på den nya platsen. De ser till att föremålen är väl skyddade och förpackade, fastsurrade och korrekt placerade i lastbilar och andra transportmedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Faror kopplade till lastning av farligt gods

  Känna till de risker och faror som förknippas med transport av farligt gods. Känna till nödförfaranden och hanteringsåtgärder i händelse av olyckor under lastning eller transport av godset.

Färdigheter

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Hantera möbelleveranser

  Hantera leveransen och montera möblerna och andra varor i enlighet med kundens behov och önskemål.

 • Använda kommunikationsenheter

  Använda kommunikationsenheter för interaktion med kunder, kolleger och andra.

 • Läsa piktogram

  Tolka piktogram som anger egenskaper och nödvändiga åtgärder för hantering av föremål genom visuella framställningar.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Följa detaljerade rutiner för flytt av speciella föremål

  Följa de detaljerade förfaranden som krävs för förflyttning av specialföremål såsom pianon, artefakter, antika möbler m.fl.

 • Använda verktyg som normalt brukar ingå i en verktygslåda

  Använda verktyg som finns i en traditionell verktygslåda, t.ex. hammare, tång, skruvmejsel och nycklar. Observera säkerhetsåtgärder vid användning av dessa verktyg.

 • Packa varor

  Packa olika typer av varor, t.ex. färdiga, tillverkade varor eller varor som är i bruk. Packa varor för hand i lådor, påsar och andra typer av behållare.

 • Bära föremål

  Transportera och förflytta föremål från en plats till en annan i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifter. Bära föremål utan att utsätta dem för otillbörlig påverkan.

 • Välja utrustning för flytt av föremål

  Välja lämpliga redskap och utrustningar för att flytta föremål på rätt sätt. Välja ut en uppsättning redskap bland grundläggande verktyg som skruvnycklar, hammare och tänger till mer komplexa maskiner som gaffeltruckar, kranar och flyttbara bänkar.

 • Hålla ett komplett verktygsförråd

  Föra register över verktyg som används vid tillverkning eller tillhandahållande av tjänster. Se till att verktygen är kompletta och hålls i funktionsdugligt skick.

 • Stapla gods

  Stapla gods och tillverkade produkter i containrar utan särskild behandling eller särskilt annat förfarande.

Source: Sisyphus ODB