Yrke flyttprojektledare

Flyttprojektledare hjälper företag och organisationer vid flytt. De planerar hela flytten. De ger råd om fastigheter. De planerar flyttjänster och tar hand om de anställdas och deras familjers allmänna välbefinnande.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Råda kunder om flyttjänster

  Ge kunderna information om flyttjänster. Ge råd till kunder om tjänster, villkor, omplaceringsmöjligheter och aspekter som måste beaktas när en flyttning planeras.

 • Analysera krav vid flytt av varor

  Analysera varor som ska flyttas och vilka krav som finns för att flytta dem. Kontrollera kraven och förbereda åtgärder för att säkerställa att varorna flyttas på rätt sätt.

 • Välja utrustning för flytt av föremål

  Välja lämpliga redskap och utrustningar för att flytta föremål på rätt sätt. Välja ut en uppsättning redskap bland grundläggande verktyg som skruvnycklar, hammare och tänger till mer komplexa maskiner som gaffeltruckar, kranar och flyttbara bänkar.

 • Ge råd om fastighetsvärde

  Ge råd till dem som äger en fastighet, yrkesverksamma inom fastighetsbranschen eller presumtiva kunder för fastighetsköp om en fastighets aktuella penningvärde, utvecklingspotentialen för att öka värdet och annan relevant information om värdet i förhållande till fastighetsmarknadens framtida utveckling.

 • Hantera anställdas klagomål

  Hantera och besvara klagomål från anställda, på ett korrekt och artigt sätt, erbjuda lösningar när så är möjligt eller hänvisa den till en behörig person när så är nödvändigt.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Samla in feedback från anställda

  Kommunicera på ett öppet och positivt sätt för att bedöma graden av tillfredsställelse hos anställda, deras åsikter om arbetsmiljön och för att identifiera problem och hitta lösningar.

 • Tillhandahålla fastighetsinformation

  Tillhandahålla information om de positiva och negativa aspekterna av en fastighet och det praktiska när det gäller finansiella transaktioner eller försäkringsförfaranden, t.ex. placering, fastighetens sammansättning, renoverings- eller reparationsbehov, fastighetens kostnader och kostnader för försäkring.

 • Förhandla med fastighetsägare

  Förhandla med fastighetsägare som vill hyra ut eller sälja dem för att uppnå det fördelaktigaste avtalet för potentiella hyresgäster eller köpare.

 • Fastställa klientens behov

  Identifiera områden där klienten kan behöva stöd och undersöka möjligheter för att tillgodose kundens behov.

 • Samarbeta med fastighetsägare

  Upprätta goda arbetsrelationer med ägaren, anmäla problem och renoveringsbehov samt ge råd om valet av hyresgäster.

Source: Sisyphus ODB