Yrke fordonsmontör, karossbyggare

Fordonsmontörer (karossbyggare) monterar ihop delar och komponenter av fordonskarosser såsom ramar, dörrar, chassier och motorhuvar. De använder handverktyg, eldrivna verktyg och annan utrustning såsom CNC-maskiner eller robotar. De läser tekniska planer och använder automatiserad monteringsutrustning för att bygga upp fordonskarosser. De granskar enskilda delar för funktionsfel och kontrollerar kvaliteten på de aggregat som används för att se till att normerna efterlevs och specifikationerna iakttas. De rapporterar om eventuella monteringsfrågor till den överordnade chefen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Motorfordonsmekanik

  Det sätt på vilket energikrafter samverkar och påverkar komponenter i motorfordon såsom bilar, bussar, fordon för personer med begränsad rörlighet och andra motordrivna fordon. 

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

Färdigheter

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Märka bearbetade arbetsobjekt

  Inspektera och märka arbetsobjektets delar för att ange hur de kommer att passa in i den färdiga produkten.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Arbeta i team vid monteringsbana

  Tillverka produkter på en rörlig monteringslinje. Arbeta i ett team där var och en har en viss arbetsuppgift.

 • Montera metalldelar

  Rikta in och arrangera stål- och metallkomponenter i syfte att montera kompletta produkter. Använda tillämpliga handverktyg och mätinstrument.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB