Yrke fordonsmontör

Fordonsmontörer installerar och monterar ihop monteringsfärdiga delar och komponenter av fordonsmotorer. De granskar motorfordon för fel och testar den monterade utrustningen för att säkra korrekt prestanda och överensstämmelse med kvalitetsnormerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fordonstillverkningsprocess

  Serie av steg som tagits för att tillverka en bil eller något annat motorfordon, som t.ex. konstruktion, chassi- och karossmontering, lackering, montering av interiör och kvalitetskontroll.

 • Motorfordonsmekanik

  Det sätt på vilket energikrafter samverkar och påverkar komponenter i motorfordon såsom bilar, bussar, fordon för personer med begränsad rörlighet och andra motordrivna fordon. 

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

 • Ritningar över fordonsdelar

  De olika typer av tekniska ritningar som används i samband med delar av motorfordon.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Montera metalldelar

  Rikta in och arrangera stål- och metallkomponenter i syfte att montera kompletta produkter. Använda tillämpliga handverktyg och mätinstrument.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • övervaka motorfordonstillverkning

  Inspektera anläggningar där motorfordon tillverkas för att garantera säkerhet och kvalitetskontroll. Säkerställa att komponenter tillverkas i överensstämmelse med säkerhets- och projekteringsspecifikationerna.

 • Arbeta i team vid monteringsbana

  Tillverka produkter på en rörlig monteringslinje. Arbeta i ett team där var och en har en viss arbetsuppgift.

 • Montera elektroniska enheter

  Montera och underhålla elektroniska komponenter och elektroniska kretsar.

 • Skruva ihop motordelar

  På ett säkert sätt skruva ihop motorkomponenter manuellt eller med hjälp av kraftverktyg.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Montera elektriska komponenter

  Montera strömbrytare, elektriska reglage, kretskort och andra elektriska komponenter för hand och med lödningsutrustning.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Köra motorfordonsprototyper

  Köra prototyper eller experimentella motorfordon för att samla information om prestanda.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Rengöra komponenter vid montering

  Rengöra komponenter innan de sätts fast på andra enheter eller komponentuppsättningar under monteringsprocessen.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

Source: Sisyphus ODB