Yrke fritidsledare

Fritidsledare tillhandahåller rekreationstjänster till vuxna och barn på semester. De anordnar aktiviteter såsom lekar för barn, idrottstävlingar, cykelturer, shower och museibesök. Fritidsledare gör även reklam för sin verksamhet, förvaltar den tillgängliga budgeten för varje evenemang och samråder med sina kolleger. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Kommunikation

  Utbyte och förmedling av information, idéer, koncept, tankar och känslor genom att använda ett gemensamt system av ord, tecken och semiotiska regler via ett medium.

Färdigheter

 • Underhålla människor

  Underhålla människor genom att skapa eller erbjuda en föreställning såsom en show, en pjäs eller ett konstnärligt framträdande.

 • Kommunicera utomhus

  Kommunicera med deltagare på mer än ett av Europeiska unionens språk; hantera en kris enligt riktlinjer och inse vikten av lämpligt uppförande i krissituationer.

 • Ansvara för grupper utomhus

  Genomföra utomhussessioner på ett dynamiskt och aktivt sätt.

 • Göra riskhantering vid friluftsaktiviteter

  Utforma och demonstrera tillämpningen av ansvarsfulla och säkra metoder för friluftssektorn.

 • Hantera friluftsaktiviteter

  Känna igen meteorologi och sätta den i förhållande till topologi; följa principen ”lämna inga spår”.

 • Arrangera friluftsaktiviteter

  Självständigt arrangera friluftsgrupper; anpassa sina metoder för att hålla gruppen upplivad och motiverad.

 • Ge återkoppling om ändrade omständigheter

  Reagera på lämpligt sätt på ändrade omständigheter under en verksamhetssession.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Ansvara för barn

  Hålla barnen under uppsikt under en viss tid och se till att de alltid är säkra.

 • Organisera lägeraktiviteter

  Organisera olika fritidsaktiviteter för deltagare (vanligtvis ungdomar) på ett läger, t.ex. spel och lekar, dagsutflykter och idrottsaktiviteter.

 • Bedöma friluftsaktiviteter

  Identifiera och rapportera problem och incidenter i enlighet med nationella och lokala bestämmelser för säkerhet inom friluftsprogram.

 • Reagera adekvat på oväntade händelser utomhus

  Upptäcka och reagera på förändringar i miljöförhållanden och deras inverkan på människans psykologi och beteende.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Organisera sitt arbete

  Identifiera nödvändiga uppgifter och prioritera dem i syfte att utarbeta ett personligt schema och utföra arbetet på ett självständigt sätt samt se till att nödvändiga krav uppfylls.

 • Leka med barn

  Delta i fritidsaktiviteter som passar barn i en viss ålder. Vara kreativ och improvisera för att ta hand om barn med aktiviteter som knep och knåp, idrott eller brädspel.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • Demonstrera spel

  Förklara och demonstrera spel och spelregler för nya spelare/besökare.

 • Bedöma risker utomhus

  Förtydliga och slutföra riskanalysen.

Source: Sisyphus ODB