Yrke fritidsvärd

Fritidsvärdar främjar hälsa och friskvård för nya och befintliga medlemmar. De tillhandahåller en ren, säker och gynnsam miljö som främjar regelbunden närvaro och nöjdhet hos medlemmarna. De ger information och uppmuntran till alla medlemmar och assisterar träningsinstruktörer och övrig personal då detta är möjligt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Underhålla träningsmiljön

  Hjälpa till att skapa en säker, ren och vänlig träningsmiljö.

 • Främja en sund livsstil

  Ge information till kunder om den roll som fysisk aktivitet, träningsformer och därtill hörande tjänster spelar och om betydelsen av sunda aktiviteter för det dagliga livet.

 • Marknadsföra träning genom kundrekommendationer

  Bjuda in kunder att ta med sig vänner och familj och främja deras motionsaktiviteter i deras sociala miljö.

 • Tillhandahålla kundtjänst för fitnesskunder

  Hälsa kunder/medlemmar välkomna, föra register och hantera bokningar av deras aktiviteter samt rikta dem direkt till andra instruktörer för tekniskt bistånd eller till lämpliga medarbetare för vägledning och stöd.

 • Motivera fitnesskunder

  På ett positivt sätt samspela med och motivera fitnesskunder att delta i regelbunden fysisk aktivitet och främja motion som en del av en sund livsstil.

 • Tillhandahålla kundvård för fitnesskunder

  Observera kunder/medlemmar ständigt och vid behov informera dem om hälso- och säkerhetskrav och nödförfaranden.

 • Arbeta i team med fitness

  Bistå legitimerade fitnessinstruktörer och annan personal i deras arbete.

Source: Sisyphus ODB