Yrke gatuartist

Gatuartister skapar gatukonst utomhus och använder omgivningen och publiken som en kreativ resurs. De skapar sitt uppträdande genom lekfullt utforskande och experiment i syfte att underhålla och eventuellt även utbyta kritiska åsikter om samhällsfrågor. De stimulerar publikens deltagande som en komponent i deras uppträdanden och iakttar samtidigt publikens säkerhet och integritet.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Gatukonsthistoria

  Historik över gatuuppträdanden och gatukonsttraditioner.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • Möjliggöra publikdeltagande

  Uppmuntra publiken att dela med sig av ett annat perspektiv på föremål, teman, artefakter etc.; använda besöket eller medlingen som en möjlighet att uppleva en öppen plats för samtal och att lära känna varandra. Själva ögonblicket måste öka förståelsen för breda, sociala processer och frågor och deras olika framställningar.

 • Framträda på offentliga platser

  Använda kroppsliga aktiviteter för att avbryta och interagera med den offentliga rymdens struktur.

 • Använda offentliga platser som en kreativ resurs

  Anpassa det offentliga rummet för ett gatuartistuppträdande.

 • Visa professionellt ansvarstagande

  Se till att andra anställda och kunder behandlas med respekt och att det alltid finns en lämplig ansvarsförsäkring vid utbildning.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Arbeta självständigt som artist

  Utveckla egna sätt att utföra artistiska uppträdanden, motivera sig med lite eller ingen tillsyn och lita på sig själv för att få saker gjorda.

 • Ta emot återkoppling om konstnärligt utövande

  Ta emot återkoppling, förslag till diskussioner och möjligheter till utveckling av rörelseprecision, rytm, musikalitet, föreställningens detaljer, samverkan med kollegor och scenfaktorer och områden som behöver förbättras. Ta hänsyn till återkoppling för att utveckla potentialen som artist. Följa instruktioner från koreografer/repetitionsledare/dansledare samt andra medarbetare (dramaturg, artister/dansare, musiker osv.) och se till att vara överens med regissören/ledningsteamet.

 • Framträda live

  Uppträda framför livepublik.

 • Upprätthålla en portfolio

  Upprätthålla portfolior med konstnärliga arbeten för att visa stilar, intressen, förmågor och resultat.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Analysera egna prestationer

  Förstå, analysera och beskriva de egna prestationerna. Sätta in ditt arbete i ett sammanhang i fråga om stilar, trender, utvecklingar osv. Utvärdera ditt eget arbete vid repetitioner och föreställningar.

 • Marknadsföra sig själv

  Marknadsföra sig själv genom att gå med i nätverk och sprida marknadsföringsmaterial, t.ex. demor, medieöversikter, webbplats eller biografi. Bilda en grupp för pr och ledning. Erbjuda sina tjänster till framtida arbetsgivare eller producenter.

Source: Sisyphus ODB