Yrke gatukonstnär

Gatukonstnärer skapar bildkonst såsom graffiti eller dekaler i stadsmiljöer och på gator som oftast uttrycker känslor eller politiska åsikter och idéer samt föredrar icke-traditionella platser för sin konst.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Metoder för klottersanering

  Metoder, material och rutiner för sanering av klotter på allmänna ytor, identifiera typen av yta och det material som ska avlägsnas, välja en lämplig saneringsmetod och lämpliga kemiska medel samt applicera en skyddande beläggning.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Studera konsttekniker

  Studera olika konsttekniker och lära sig hur man använder dem i konkreta konstprojekt.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Ansvara för logistik enligt det arbete som önskas

  Anpassa sig till miljön – särskilt i stadsmiljö – och anpassa produktionsprocesserna efter de villkor och begränsningar som mediet medför. Arbete med väggar, betong, gångbanor, småsten, glas, plåt, plast och andra material. Ta hänsyn till höjden på den konstnärliga insatsen (tåg, trafik eller reklamskyltar, skorsten etc.).

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Skapa originalritningar

  Skapa originalritningar baserat på texter, grundlig forskning och diskussion med författare, journalister och experter.

 • Upprätthålla en portfolio

  Upprätthålla portfolior med konstnärliga arbeten för att visa stilar, intressen, förmågor och resultat.

 • Skapa konstverk

  Hugga, forma, passa in, sammanfoga, gjuta eller på annat sätt manipulera material i syfte att skapa ett visst konstverk, eller använda tekniska metoder som inte behärskas av konstnärer eller används av experter.

 • Studera konstverk

  Studera stilar, tekniker, färger, texturering och material som används i konstverk.

 • Fastställa visuella koncept

  Avgöra hur man på bästa sätt kan framställa ett begrepp i visuellt hänseende.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Använda konstnärsmaterial för teckning

  Använda konstnärsmaterial såsom färg, penslar, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara för att skapa konstverk.

Source: Sisyphus ODB