Yrke gatumatsförsäljare

Gatumatsförsäljare säljer livsmedel, mat och produkter på därför avsedda marknadsplatser utomhus eller inomhus eller på gator. De tillagar maten i sina kiosker. Gatumatsförsäljare använder olika försäljningstekniker för att göra reklam för sina produkter till förbipasserande.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

 • Momslagstiftning

  Moms som tas ut på inköpspriser för varor och den lagstiftning som styr denna verksamhet.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

Färdigheter

 • Klara olika väderförhållanden

  Hantera regelbunden exponering för extrema väderförhållanden och farliga miljöer.

 • Kyla livsmedelsprodukter

  Utföra kylnings- och frysningsprocesser för livsmedel som frukt och grönsaker, fisk, kött och cateringmat. Bereda livsmedel för längre lagringsperioder eller halvfabrikat. Garantera säkerhet och näringsinnehåll för frysta varor och bevara produkter i enlighet med angivna temperaturer.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Ordna tillstånd för salustånd

  Ansöka om tillstånd hos lokala myndigheter för att upprätta ett salustånd på gator, torg och inomhusmarknader.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Använda matlagningstekniker

  Använda matlagningstekniker såsom grillning, stekning, kokning, bräsering, pochering, bakning eller rostning.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Sköta en kassa

  Räkna kontanterna, stänga kassan i slutet av skiftet, ta emot betalningar och bearbeta betalningsuppgifter och använda skanningsutrustning.

 • Sköta en kassaapparat

  Registrera och hantera kontanttransaktioner med hjälp av en kassaapparat.

Source: Sisyphus ODB