Yrke geofysiker

Geofysiker studerar jordens fysiska egenskaper och tillämpar fysiska mätningar i geologiska situationer. Geofysiker använder principerna om gravitation, seismicitet och elektromagnetik för att identifiera jordens struktur och sammansättning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Metoder för seismisk mätning

  Olika metoder för seismisk mätning och databehandling. Seismisk kartläggning i två eller tre dimensioner. 

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

Färdigheter

 • Erbjuda geofysiskt stöd

  Erbjuda ett stort urval av geofysiskt stöd; ge vägledning och specifik teknisk rådgivning.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Dokumentera seismisk forskning

  Utarbeta dokument och arbetsloggar, sammanställa diagram och rapporter.

 • Använda seismisk utrustning

  Flytta seismisk utrustning till olika platser; använda seismometrar; iaktta registreringsutrustning för att detektera avvikelser och oegentligheter; behandla och tolka seismiska data i både 2D och 3D.

 • Ansvara för seismisk utrustning

  Utveckla, prova, justera och reparera seismisk utrustning.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

Source: Sisyphus ODB