Yrke glödgare, metall

Glödgare (metall) hanterar elektriska eller gasugnar för att mjuka upp metall så att den kan skäras och formas lättare. De upphettar metallen till en viss temperatur och/eller en viss färg och kyler sedan ned en långsamt i enlighet med specifikationerna. De granskar metallerna genom hela processen för att upptäcka eventuella brister.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Metallformningstekniker

  Olika tekniker och metoder, t.ex. smide, pressning, prägling, valsning osv., som används i formningsprocessen vid tillverkning av metallprodukter.

Färdigheter

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Observera produkters beteende

  Observera färgerna som framträder i eld och använda pyrometri under vissa processförhållanden, t.ex. höga temperaturer.

 • Justera brännarinställningar

  Justera värmen i brännaren genom att reglera termostaten till föreskriven temperatur för varje enskild produktspecifikation.

 • Justera ugnstemperatur

  Justera ugnstemperaturen och temperaturens jämnhet genom att justera bränsletillförseln.

 • återställa brickor

  Återställa brickorna så att de kan återanvändas genom att ta ut dem ur ugnen och placera dem i kylugnen för successiv nedkylning och glödgning.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda utrustning för upphettning av metall

  Använda upphettningsutrustning för att hetta upp fyllda formar eller för att smälta stål, metall och andra material.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Hetta upp metaller

  Hetta upp stål och andra metaller i eld; justera och reglera styrsystem för värme för att uppnå den avsedda gjutningstemperaturen.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

Source: Sisyphus ODB