Yrke gradare

Gradare förbereder och hanterar mekaniska skärmaskiner som är för avlägsnande av grader från metallarbetsstycken genom att hamrar över deras ytor för att jämna ut dem eller rulla över kanterna vid ojämnheter eller hack för att pressa in dem i ytan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Gradningstekniker

  De processer som avlägsnar missformningar från bearbetade arbetsstycken, såsom malning, blästring, sandning, massytbehandling, slipspindelbehandling, elektrokemisk gradning, slipflödesbearbetning, manuell gradning, m.fl.

 • Kvalitets- och tidscykeloptimering

  Den mest optimala växel- eller cykeltiden och övergripande kvalitet på ett verktyg eller en maskin.

 • Typer av gradningsborstar

  Typer av slipborstar som används i samband med gradningsprocessen, deras egenskaper och användningsområden, till exempel tvinnad trådborste, rörborste, kraftborste, hjulborste, koppborste och dornmonterad borste.

 • Delar av gradningsmaskin

  De olika delarna i en maskin som är konstruerad för att avlägsna de återstående kanterna på ett arbetsstycke efter bearbetning och slipning, till exempel slip- eller gradningsborste, gradningstrumma, stoftutsugningskåpa, kraftfull magnet m.m.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • övervaka rörliga arbetsobjekt i en maskin

  Övervaka behandlingen av ett arbetsstycke i rörelse, t.ex. en bit metall eller trä som förs linjärt genom maskin för statisk tillverkning.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Jämna till ytor efter gradning

  Kontrollera och jämna ut ytor av stål och metalldelar efter gradning.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Sköta gradningsmaskin

  Sköta en maskin för metallbearbetning som är konstruerad för att avlägsna överflödiga kanter från ett arbetsstycke genom att använda avgradning, maskinslipningsprocesser, övervaka och sköta maskinen enligt föreskrifterna.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

Source: Sisyphus ODB